Scheepvaart

Enquête circulaire pleziervaart: 60% wil vaartuig op juiste manier wegdoen.

Afgelopen zomer voerde DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer een enquête uit rond circulaire economie in de pleziervaartsector met als doelpubliek de pleziervaarders. Hiermee wilden we de mening van de pleziervaarders achterhalen, en hen aan het denken zetten over de problematiek van end-of-life (EOL) en achtergelaten pleziervaartuigen. De analyse van de resultaten van de enquête wordt voorgesteld in dit rapport.

Waar naartoe met een end-of-life vaartuig ?

Vandaag weet 45% van de respondenten niet waar of bij wie ze  terechtkunnen om hun vaartuig in te leveren voor ontmanteling en recyclage. Dit vormt een belangrijk obstakel om het vaartuig op een duurzame manier op te ruimen. Meer dan de helft (60%) vindt dan ook dat er een oplossing uitgewerkt moet worden zodat eigenaars hun EOL-vaartuig op de juiste manier kunnen opruimen. Opvallend is dat de respondenten dit belangrijker vinden dan dat er een oplossing gezocht wordt om de kosten voor transport, ontmanteling en recyclage te dragen.

De meerderheid (56.8%) vindt dat de overheid een leidende rol moet spelen om een ontmantelings- en recyclage-industrie te ontwikkelen, in samenwerking met scheepswerven en handelaars. Daarbij is er ook een significante nood aan toegankelijke en duidelijke informatie over die ontmantelings- en recyclagemogelijkheden die volgens meer dan de helft (57.8%) door de overheid moet voorzien worden.

Een ver-van-mijn-bedshow ?

‘Een goed onderhouden vaartuig gaat langer mee dan een mensenleven’. Deze gedachte zorgde ervoor dat een aanzienlijk aantal pleziervaarders nog niet stil had gestaan bij de problematiek van EOL-pleziervaartuigen. Met de enquête slaagden we er in meer dan 400 actieve pleziervaarders te bereiken die de nodige aandacht hebben voor de staat van hun vaartuig en voor wie het einde van de levensduur van hun vaartuig een ver-van-mijn-bedshow lijkt te zijn. De opzet om te sensibiliseren is dus duidelijk geslaagd. 

De pleziervaarders werden bovendien ook aangezet om mee te denken aan mogelijke oplossingen. Enkele opvallende suggesties:

  • De uitwisseling van reserveonderdelen faciliteren;
  • Een juridisch kader uitwerken om de ‘wees’vaartuigen aan te pakken;
  • Een premie voor het indienen van een vaartuig om de kosten te dekken;
  • Een nieuw gebruiksdoel geven: tiny house of speeltuinmodule.
  • Zorgen dat vaartuigen langer in goede staat gehouden worden door goedkope onderhoudscentra op te richten of door productiekwaliteit te verbeteren.

De verdere stappen

Deze resultaten nemen we mee in het verdere traject van het project. Een van de volgende stappen is een juridische studie die enerzijds de huidige bevoegdheden en wetgeving in kaart zal brengen en anderzijds zal onderzoeken welke aanpassingen in de wetgeving nodig zijn om de problematiek van EOL en achtergelaten vaartuigen aan te pakken. Verder willen we met de stakeholders bespreken hoe een roadmap 2030 eruit zou kunnen zien voor België. De pleziervaarders zullen we in dit traject nauw blijven betrekken. De enquête heeft namelijk aangetoond dat pleziervaarders enthousiast zijn om mee na te denken over hoe de problematiek aangepakt kan worden. We willen iedereen dan ook van harte bedanken voor hun inbreng om samen met ons voor een duurzamere pleziervaart te zorgen!  

Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit: "Uit het onderzoek van de FOD blijkt dat er nog veel ruimte is voor verbetering om eigenaren te sensibiliseren rond de problemen als ze hun pleziervaartuigen afdanken. Maar het goede nieuws is dat de meesten ook echt oplossingen willen om hun boot op een milieuvriendelijkere manier weg te doen. Deze enquête, waarmee meer dan 400 schippers werden bereikt, is een eerste stap naar een grote bewustwording van het belang van milieubescherming voor onze rivieren. Met dit stappenplan kunnen we nu actie ondernemen om onze rivieren te beschermen... en vooral al het leven erin en er rond!”

Paul Van Tigchelt, minister van Noordzee: Het aantal pleziervaarders op onze Noordzee bleef de voorbije jaren gestaag groeien. Net zoals ons land een pionier is in offshore wind, drijvende zonnepanelen en autonome vaartuigen kunnen we even innovatieve manieren vinden om met de recyclage van afgedankte bootjes om te gaan. Met de resultaten van deze enquête moeten we samen met collega Gilkinet erin slagen om onze vaartuigen te recycleren en vermijden dat ze worden achtergelaten. Ik weet dat we daarbij op de positieve inbreng van pleziervaarders kunnen rekenen. Pleziervaart mag dan niet de grootste bron van zwerfvuil op zee zijn, toch hebben pleziervaarders ook belang bij de bescherming van het milieu.”

Lees het volledige rapport.

Read the complete report.