Scheepvaart

COP28: ook dit jaar gaat België de Green Shipping Challenge aan

De maritieme sector staat voor een grote uitdaging: de uitstoot moet drastisch verminderen. Daarom lanceerden Noorwegen en de Verenigde Staten vorig jaar de Green Shipping Challenge tijdens COP27. In Dubai wordt tijdens COP28 de voortgang besproken. België diende drie bijdragen in rond energietransitie en inclusie en bevestigt zo zijn leidende rol in de overgang naar groene scheepvaart. 
 

COP28 en de Green Shipping Challenge 

Van 30 november tot 12 december is Dubai het schouwtoneel voor COP28, de jaarlijkse klimaattop, waar vertegenwoordigers uit 200 landen klimaatmaatregelen bespreken. Ook over de maritieme sector worden er initiatieven genomen. De maritieme sector staat namelijk voor een grote uitdaging. De huidige maatregelen zijn onvoldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Integendeel. De uitstoot stijgt zelfs nog licht.  

Vanuit die observatie lanceerden de Verenigde Staten en Noorwegen vorig jaar, tijdens COP27, de Green Shipping Challenge. Het doel? Regeringen, bedrijven en havens aanmoedigen om toezeggingen voor te bereiden die de overgang naar groene scheepvaart stimuleren. 
 

België als voortrekker 

Wereldwijd neemt België een leidende rol op in die overgang door te innoveren en te investeren in de scheepvaart van de toekomst. Ons land diende drie bijdragen in rond vooruitstrevende projecten, zowel van de overheid als van rederijen en havens. De focus ligt dit jaar op energietransitie en inclusie.  
 

De Belgische vloot op weg naar nuluitstoot 

Ten eerste zijn de toonaangevende Belgische rederijen, zoals CMB en Exmar, niet enkel bekend om hun wereldwijde transport van bulk en vloeibaar gas, maar zetten ze zich ook actief in voor emissievrije scheepvaart. Ze plaatsten bestellingen voor schepen die op ammoniak varen, met oplevering verwacht tussen 2025-2026. 
 

Port of Antwerp-Bruges heeft sleutelrol in energietransitie 

Een tweede project is dat van de Belgische waterstofinvoercoalitie, bestaande uit de Port of Antwerp-Bruges, DEME, Engie, Exmar, Fluxys en Waterstofnet. Die coalitie heeft onlangs een gedetailleerd stappenplan opgesteld voor de invoer van waterstof in België. Met landen als Chili, Namibië, Oman, Brazilië en Canada werden partnerschappen opgezet en versterkt om waterstof in te voeren.  

De Port of Antwerp-Bruges vernieuwde bijvoorbeeld recent de afspraken met het Chileense ministerie van Energie om de samenwerking te versterken op het vlak van gemeenschappelijke haveninfrastructuur en de betrokkenheid van stakeholders bij schone scheepvaart te vergroten. Ook werden er afspraken gemaakt rond de uitwisseling van best practices, waaronder de ervaringen met de Hydrotug 1, 's werelds eerste sleepboot op waterstof.  
 

België zet in op inclusie in de strijd tegen klimaatverandering 

Tot slot worden ontwikkelingslanden soms hard getroffen door de klimaatverandering, maar hebben niet steeds de middelen om hun belangen te laten verdedigen. België erkent de waarde van hun bijdragen om de maritieme sector op koers te krijgen richting nuluitstoot. Daarom draagt ons land dit jaar €200.000 bij aan het Voluntary Multi-Donor Trust Funds, dat deze landen ondersteunt om deel te nemen aan de klimaatonderhandelingen op de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).