Scheepvaart

Brusselse conferentie over het welzijn van zeevarenden | 8 maart 2024

In de steeds evoluerende maritieme sector staan zeevarenden centraal op de Brusselse conferentie over het welzijn van zeevarenden, georganiseerd door de Belgische vice-eersteminister en minister van Noordzee, Paul Van Tigchelt. Dit internationale ministeriële evenement vindt plaats in het Egmontpaleis op Internationale Vrouwendag, 8 maart.

Details evenement

 • Datum: 8 maart 2024
 • Tijd: 9:00 uur CET
 • Plaats: Egmontpaleis
 • Voor registratie, klik hier.

Hebt u nog vragen? Contacteer ons op seafarersevent@eu24.be

Paul Van Tigchelt, Belgisch Minister van Noordzee: “Het welzijn van zeevarenden is een van de hoekstenen van ons Noordzeebeleid. Zeevarenden zijn vaak lang weg van huis en worden dagelijks geconfronteerd met de uitdagingen van deze harde stiel. Dit heeft een impact op de aantrekkelijkheid van het beroep. Nieuwe evoluties in de scheepvaart kunnen opportuniteiten bieden. In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap willen we hier de nodige aandacht aan geven tijdens een internationaal event dat zal georganiseerd worden op 8 maart 2024 in Brussel.”

Doel 

Zeevarenden zullen een sleutelrol spelen bij alle wezenlijke veranderingen en verbeteringen in de zeevaart, hun welzijn is dan ook een prioriteit. Daarom organiseert de Belgische vice-eersteminister en minister van Noordzee, Paul Van Tigchelt, de Brusselse conferentie over het welzijn van zeevarenden, met een reeks high-level panels die worden gemodereerd en bijgewoond door prominente personen uit de maritieme sector, zoals ministers van zeevarende naties en hoofden van internationale organisaties.

Ons doel is om de deelnemers een platform te bieden om ideeën en prioriteiten rond het welzijn van zeevarenden naar voren te brengen, een dialoog aan te gaan met de internationale zeevaartgemeenschap en momentum te creëren om actuele vraagstukken die van invloed zijn op zeevarenden wereldwijd aan te pakken. Gezien de mondiale aard van de zeevaartsector is het ons doel om buiten het Europese kader te denken en de internationale gemeenschap te betrekken.

Het evenement is gericht op maritieme professionals en beleidsmakers die zich bezighouden met het menselijke aspect en het beleid met betrekking tot zeevarenden.

Programma

Aan de toespraken en panels op het eendaagse evenement nemen hooggeplaatste gasten deel, waaronder de Ghanese minister van Transport, de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie en de voorzitter van de World Maritime University.

09.00 uur

Welkomstwoord door dhr. Paul Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van de Noordzee van België

Keynotes

 • Dhr. Arsenio Antonio Dominguez Velasco, Secretaris-Generaal van de Internationale Maritime Organisatie (IMO)
 • Dhr. Gilbert F. Houngbo, Secretaris-Generaal van de International Labour Organization (ILO) via video 
09.20 uur

Keynote speech door dhr. Elmer Sarmiento, Staatsecretaris voor de maritieme sector van het departement van vervoer van de Philipijnen.

09.30 uur

Panel 1: Aantrekkelijkheid van de sector

Hoe vinden we de balans tussen het openstellen van de sector voor nieuwe arbeidskrachten en het behouden van een sterke basis voor de bestaande arbeidskrachten?

Gemodereerd door Max MEJIA, voorzitter van de World Maritime University

Sprekers:

 • Dhr. Arsenio Antonio Dominguez Velasco, Secretaris-Generaal van de Internationale Maritime Organisatie (IMO)
 • Mevr. Maja Markovčić Kostelac, Executive Director van het European Maritime Safety Agency (EMSA)
 • Mevr. Beatriz Vacotto, Hoofd van de Maritime Unit van het International Labour Standards Department van de International Labour Organization (ILO)
 • Mevr. Karin Orsel, Voorzitster van de European Community Shipowners’ Associations (ECSA)
 • Mevr. Keshia Janssens, Voorzitster van YoungShip Belgium en YoungShip International

 

De “aantrekkelijkheid van de sector” is een breed thema dat enkele oplossingen kan weerspiegelen die de sector ziet om de huidige zeevarenden te behouden, maar ook om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken. De functiebeschrijving van een zeevarende verandert snel. Het uitlichten van de voordelen van de maritieme sector is cruciaal gezien de krapte op de arbeidsmarkt, waarbij de noodzaak wordt benadrukt om jongeren te informeren over de voordelen van een loopbaan als zeevarende. 

10.20 uur

Koffiepauze

10.55 uur

Keynote speech door dhr. Mr. David Loosley, Secretaris-Generaal & CEO van BIMCO

11.00 uur

Panel 2: Verloop bij zeevarenden

Is er een tekort aan goed opgeleide zeevarenden en hoe houden we het opleidingsniveau op peil?

Gemodereerd door dhr. Gerardo A. BORROMEO, voorzitter van de Filipijnse redersvereniging & vicevoorzitter van de raad van de Internationale Kamer voor Scheepvaart

Sprekers:

 • Dhr. Kwaku Ofori Asiamah, minister van Transport van Ghana
 • Dhr. Christos Stylianides, minister van Maritieme Zaken en Eilandbeleid van Griekenland
 • Mevr. Johannah Christensen, medeoprichter en CEO van het Global Maritime Forum (GMF)
 • Mevr. Livia Spera, Secretaris-Generaal van de European Transport Workers' Federation (ETF)
 • (tbc) Dhr. Rowan Van Schaeren, algemeen directeur van de Antwerp Maritime Academy

 

Er ontstaan nieuwe inzichten in het debat over het “verloop bij zeevarenden”, oftewel het tekort aan goed opgeleide zeevarenden. Welke factoren kunnen de oorzaak zijn van de trends die we zien? In dit panel zoomen we in op regionale verschillen en factoren die de opleiding van zeevarenden belemmeren. 

12.00 uur

Netwerklunch

 

Onderscheidingen voor diversiteit en inclusie (tijdens de lunch)

Georganiseerd door WISTA Belgium met de steun van het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, WISTA International, het European Commission's Women in Transport EU Platform en een aantal maritieme stakeholders.

De jury bestaat uit:

 • Dhr. Paul Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van de Noordzee van België
 • Mevr. Magda Kopczyńska, Directeur-Generaal van het Directoraat-Generaal voor Mobiliteit en Vervoer (DG MOVE)
 • Dhr. Evette Smith Johnson, voorzitter van de Women in Maritime Association of the Carribean (WiMAC) & directeur van de Carribean Maritime University
13.45 uur Keynote door Admiraal Linda L. Fagan, commandant van de kustwacht van de Verenigde Staten via video
Keynote speech door mevr. Marina Hadjimanolis, plaatsvervangend minister van scheepvaart voor de President van Cyprus

13.55 uur

Panel 3: Vrouwen in de maritieme sector & inclusie

Hoe kunnen we de sector inclusiever maken en voor iedereen open te stellen?

Gemodereerd door mevr. Elpi PETRAKI, voorzitster van Women in Shipping and Trade Association International

Sprekers:

 • Mevr. Nancy Karigithu, lid van de Governing Council of Association of Women in the Maritime Sector in Eastern & Southern Africa (WOMESA) & ISWAN Sea Ambassador van Kenya
 • Dhr. Stephen Cotton, secretaris-generaal van de International Transport Workers’ Federation (ITF)
 • Dhr. Wilfried Lemmens, algemeen directeur van de Koninklijke Belgische Redersvereniging (KBRV)
 • Dhr. Gustavo Abdiel Aguilar-Miranda, onderzoeker aan Newcastle University & oprichter en trustee van de I Exist Too-Conferentie in Panama

 

Uitgerekend op Internationale Vrouwendag verkent dit panel doelbewust de rol van vrouwen in de maritieme sector en bredere inclusie-inspanningen. Tijdens het debat zullen specifieke uitdagingen voor vrouwen en de LGBTQIA+-gemeenschap aan bod komen.

14.35 uur

Speech van mevr. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

 

14.40 uur Koffiepauze
15:15 uur Keynote speech door (tbc) dhr. Budi Karya Sumadi, minister van Vervoer van Indonesië

15.20 uur

Panel 4: Welzijn van zeevarenden

Kunnen we de werkomstandigheden voor zeevarenden verbeteren en taboes rond geestelijke gezondheid in de maritieme sector wegnemen?

Gemodereerd door mevr. Fotini IOANNIDOU, hoofd van het Maritime Safety Unit en adjunct-directeur transport over water in het Directoraat Generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Sprekers:

 • (tbc) dhr. Patrice Vergriete, minister van Vervoer van Frankrijk
 • Dhr. Luc Vandenbulcke, CEO van DEME Group 
 • Mevr. Sanjam Sahi Gupta, oprichter van Maritime SheEO
 • Dhr. Jacques Kerkhof, federaal secretaris van het maritieme departement van BTB ANTWERPEN
 • Dr. Khanssa Lagdami, ITF Seafarers Trust Assistent Professor maritiem arbeidsrecht & beleid aan WMU

 

Er wordt veel gevraagd van zeevarenden die ver van huis werken in vaak ruige omstandigheden. Hun geestelijke gezondheid is een sleutelfactor voor duurzame tewerkstelling. Wat vormt precies de grootste druk op de geestelijke gezondheid van zeevarenden en hoe kan deze druk verlaagd worden? Dit panel richt zich op best practices uit de sector en gaat dieper in op hoe beleidsmakers internationale inspanningen kunnen kanaliseren om een duurzame omgeving voor alle zeevarenden te garanderen.

16.00 uur

Afsluitende speeches:

 • Mevr. Luisa Burgess, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van Ecuador bij de IMO
 • Dhr. Marc Nuytemans, vice-president voor Europa bij Excelerate Technical Management

Slottoespraak door dhr. Paul Van Tigchelt, vice-eersteminister en minister van de Noordzee van België

16.30 uur

Einde evenement

Onderscheidingen voor diversiteit en inclusie

De conferentie, die op Internationale Vrouwendag zal plaatsvinden, onderstreept de toewijding van België aan inclusie in de maritieme sector. Eén panel zal zich specifiek richten op vrouwen in de maritieme sector en inclusie van ondervertegenwoordigde groepen.

Tijdens de lunch vindt de prijsuitreiking plaats van de onderscheidingen voor diversiteit en inclusie in de maritieme sector, in samenwerking met de Europese Commissie, WISTA Belgium en andere internationale leden van de maritieme sector. Er kunnen nominaties worden ingediend voor drie verschillende categorieën: beste verbetering van diversiteit en inclusie op de werkplek, beste initiatief tegen ongewenst gedrag en beste nieuw initiatief. Meer informatie is te vinden op de website van WISTA Belgium.

Meer informatie over de sprekers