Scheepvaart

Belgisch voorstel over strijd tegen georganiseerde criminaliteit unaniem goedgekeurd bij IMO

Het internationale karakter van de scheepvaart trekt drugssmokkel en andere criminele activiteiten aan. Om de strijd tegen georganiseerde misdaad aan te gaan, diende minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt namens België vorige week een resolutie in bij de Internationale Maritieme Organisatie. Deze week werd die resolutie unaniem goedgekeurd, een belangrijke stap voor een gezamenlijke aanpak op internationaal niveau.

In ons land staat de strijd tegen georganiseerde misdaad hoog op de agenda. Zo is sinds begin dit jaar de nieuwe wet Maritieme Beveiliging van kracht, met regels om de beveiliging van havens, havenfaciliteiten, infrastructuur in het Belgische deel van de Noordzee en Belgische schepen aan te scherpen.

De scheepvaart is echter bij uitstek een internationale sector. Ook in bronlanden en doorvoerlanden moet de beveiliging versterkt worden. Vandaag hanteren niet alle landen dezelfde beveiligingsstandaard.

Het Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is daarvoor het platform bij uitstek. Deze organisatie legt internationaal de regels op die de scheepvaartsector moet volgen. Minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt was vorige week aanwezig op de algemene vergadering in Londen om het belang hiervan te bepleiten. Daarom diende België een resolutie in, die deze week unaniem door de IMO goedgekeurd werd. Met deze resolutie geeft de IMO de boodschap dat het verenigd is in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en zet het thema hoog op de agenda. In het bijzonder zal de IMO aandacht schenken aan het verhogen van de weerbaarheid bij zeevarenden en havenarbeiders, en de bewustwording van de sector over de groeiende problemen vergroten. Dit door onder meer de inhoud van opleidingen en de manier waarop risicoanalyses gebeuren, beter af te stemmen.

De resolutie is een belangrijke eerste stap. De verschillende lidstaten zullen nu concrete voorstellen doen voor de nodige aanpassingen aan het internationale beveiligingskader. Zo streven ze naar een uniforme aanpak wereldwijd. België zal ook daarin verder initiatief nemen om samen met andere landen en private partners verdere voorstellen uit te werken.

Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart en voorzitter NAMB: “Uit cijfers van Global Organized Crime Index blijkt dat georganiseerde misdaad, waaronder ook mensensmokkel en drugssmokkel, wereldwijd aan het toenemen is. Met de nieuwe wet Maritieme Beveiliging nam de FOD Mobiliteit en Vervoer maatregelen om onze Belgische havens en schepen zo goed mogelijk te beveiligen. Maar beveiliging moet aangepakt worden op wereldniveau. We roepen onze collega’s uit andere landen op om voorstellen in te dienen voor een vernieuwd internationaal beveiligingskader. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen georganiseerde misdaad.”

Paul Van Tigchelt, minister van Noordzee: “Ons land boekt grote successen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Deze goedgekeurde resolutie op het niveau van de IMO is belangrijk om die strijd ook op het internationale toneel te kunnen voeren. Met de bronlanden, met onze buurlanden en ook met de partners uit de internationale scheepvaart. Deze strijd wordt ook een prioriteit van het Belgisch EU-voorzitterschap.