Scheepvaart

België ijvert voor LGBTIQ+ rechten in de maritieme sector

De maritieme sector is één van de meest mannelijke en heteronormatieve sectoren ter wereld. Slechts 1,28% van de zeevarenden is vrouw, over de LGBTIQ+ gemeenschap bestaan er geen cijfers. België vraagt meer aandacht voor hun rechten bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO)  Het diende daarom bij de IMO een informatiedocument in om de specifieke situatie van LGBTIQ+ zeevarenden aan te kaarten.

LGBTIQ+ rechten in de maritieme sector

Wereldwijd identificeert 10 tot 15% van de bevolking zich als LGBTIQ+. Ook binnen de maritieme sector moeten er dus zeevarenden en andere werknemers deel uitmaken van de LGBTIQ+ gemeenschap. Er zijn echter nog geen studies uitgevoerd naar deze ondervertegenwoordigde groep waardoor er geen exacte cijfers beschikbaar zijn en er ook zeer weinig bekend is over hun specifieke situatie. Door het gebrek aan studies blijven LGBTIQ+ zeevarenden en hun uitdagingen in de marge, waardoor er ook geen gerichte maatregelen genomen kunnen worden.

België als voortrekker

België wil de LGBTIQ+ rechten onder de aandacht brengen en zo betere arbeids- en leefomstandigheden creëren voor iedereen die in de maritieme sector werkt. Daarom diende het bij de IMO een informatiedocument in om de specifieke uitdagingen waarmee deze groep geconfronteerd wordt aan te kaarten. Het wordt daarbij gesteund door Canada, Denemarken, Luxemburg, Malta, Nederland, Zuid-Afrika en de International Transport Workers’ Federation.

Anyès Nauwelaerts en Dulcie Zammi

Dulcie Zammi (Malta) en Anyès Nauwelaerts (België)

Inclusieve opleidingscriteria

Momenteel wordt er binnen de IMO hard gewerkt aan opleidingscriteria. Daar vallen ook preventie van pesten, (seksuele) intimidatie en aanranding onder. Mentale gezondheid is eveneens een belangrijk thema. Met dit nieuwe informatiedocument zorgt België dat er een referentie is binnen de IMO voor LGBTIQ+. We hopen dat er bij toekomstige beleidskeuzes, zoals de nieuwe opleidingscriteria, dan ook rekening mee gehouden zal worden.

Diversiteit als troef

België pleit voor een inclusieve en diverse sector, waar de rechten van vrouwen en de LGBTIQ+ gemeenschap beschermd worden. Een veilige werkomgeving creëren voor LGBTIQ+ zeevarenden is van belang voor alle maritieme stakeholders om getalenteerde werkkrachten aan te trekken. Internationale studies hebben bovendien aangetoond dat inclusie van LGBTIQ+-personen bewezen voordelen heeft, vooral in een werkomgeving.