Een luchtvaartuig registreren of inschrijven

Changed
31/01/2023
 • Het Aviation Portal: de toepassing om uw luchtvaartuig te registreren of in te schrijven

  Als u uw luchtvaartuig in België wilt registreren (ULM's en paramotoren) of inschrijven (andere luchtvaartuigen), gebruikt u de onlinetoepassing die door het DG Luchtvaart is ontwikkeld: het Aviation Portal.

  Met het Aviation Portal kunt u:

  • uw aanvraag voor registratie of inschrijving van begin tot eind online afhandelen, inclusief uw betaling
  • de voortgang van uw aanvraag volgen

  Hoe aanmelden op het Aviation Portal?

  Om u aan te melden en uw aanvraag op te volgen, moet u zich identificeren via uw elektronische identiteitskaart (eID).

  Hebt u geen elektronische identiteitskaart of kunt u het Aviation Portal niet gebruiken, dan kunt u het formulier dat overeenstemt met uw luchtvaartuig invullen:

  Stuur het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen per e-mail naar het e-mailadres bcaa.registration@mobilit.fgov.be, of stuur de documenten met de post naar het volgende adres:

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directoraat-generaal Luchtvaart
  Directie Techniek
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

  U kunt uw aanvraagformulier ook afgeven aan het onthaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres.

  Wat te doen zodra uw luchtvaartuig geregistreerd of ingeschreven is?

  Om toegelaten te worden tot het Belgische luchtverkeer, moet u in het bezit zijn van uw inschrijvingsbewijs of registratiebewijs en andere technische documenten, zoals uw luchtwaardigheidsbewijs, uw typecertificaat, enzovoort.

  Voor meer informatie over die certificaten kunt u terecht op onze specifieke webpagina over de luchtwaardigheid van de luchtvaartuigen.

  Hoe de registratie van een luchtvaartuig schrappen?

  Als u uw luchtvaartuig uit het Belgische luchtvaartregister wilt schrappen, maakt u ook gebruik van het Aviation Portal, net als voor de registratie of de inschrijving van het luchtvaartuig.

  Als u het Aviation Portal niet kunt gebruiken, kunt u ook per e-mail een aanvraag sturen naar het e-mailadres bcaa.registration@mobilit.fgov.be of per brief naar het volgende postadres:

  Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
  Directoraat-generaal Luchtvaart
  Directie Techniek
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel

  Wie moet de schrapping aanvragen?

  De aanvraag tot schrapping van een luchtvaartuig moet ingediend worden door de persoon (personen) die houder is (zijn) van het registratie- of inschrijvingsattest of door de in dat attest genoemde onderneming.

  Welke documenten naar het DG Luchtvaart opsturen voor een schrapping?

  Stuur de volgende documenten mee op voor uw aanvraag tot schrapping per e-mail of per brief bij de directie Techniek van het DG Luchtvaart:

  • een brief of e-mail ondertekend door de houder(s) van het registratiebewijs met vermelding van de reden voor de aanvraag tot schrapping en het land van bestemming van het luchtvaartuig
  • de verkoopovereenkomst van het luchtvaartuig ingeval de nieuwe eigenaar  de schrapping aanvraagt
  • het originele registratieattest voor ULM's en de paramotoren
  • het originele inschrijvingsbewijs voor ballonnen, zweefvliegtuigen, vliegtuigen of helikopters
  • het originele luchtwaardigheidsbewijs
  • het originele geluidscertificaat (indien van toepassing):
   • als het luchtvaartuig getransfereerd (naar een ander EU-land) of geëxporteerd (naar een niet-EU-land) wordt
   • als het luchtvaartuig niet doorverkocht wordt
  • het certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (indien van toepassing):
   • als het luchtvaartuig geëxporteerd wordt (naar een niet-EU-land)
   • als het luchtvaartuig niet doorverkocht wordt

  Hoe een luchtvaartuig in een testfase inschrijven?

  U kunt een inschrijving voor een test in België (koninklijk besluit van 25 februari 2021)  verkrijgen.

  De inschrijving wordt afgegeven aan een juridische entiteit of rechtspersoon en stelt die in staat om, onder bepaalde voorwaarden, luchtvaartuigen in te schrijven waarmee tests uitgevoerd worden. De luchtvaartuigen voeren dus testvluchten uit voor:

  • de ontwikkelingsfase van een nieuw ontwerp voor een luchtvaarttuig
  • de productiefase van een luchtvaartuig via het aantonen van de kenmerken van dat luchtvaartuig

  De testinschrijving betreft alle luchtvaartuigen met een piloot, aangezien onbemande luchtvaartuigen onder een Europese verordening vallen.

  Hoe een inschrijving voor luchtvaartuigen in een testfase aanvragen?

  1. Bezorg een aanvraagbrief

   Wilt u testvluchten uitvoeren en een inschrijving ontvangen voor uw betrokken luchtvaartuigen, stuur dan een brief naar het volgende adres

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Directie Techniek
   City Atrium
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   De brief moet het volgende bevatten:

   • een bewijs van het gebruik waarvoor de toestemming voor de testvluchten bedoeld is
   • een bewijs van de identiteit van de aanvrager met vermelding van zijn ondernemingsnummer of de volledige benaming van de aanvrager als hij geen nummer heeft
   • documenten waaruit blijkt dat de aanvrager wel degelijk de eigenaar is van de luchtvaartuigen die voor de tests gebruikt worden
   • een verzekeringsattest dat moet voldoen aan de bepalingen van verordening (EG) nr. 785/2004
   • een risicoanalyse, met inbegrip van de proefvluchtvoorwaarden van de voor de tests gebruikte luchtvaartuigen

   Zorg ervoor dat u de risicoanalyse invult, aangezien deze bepalend is voor de toepasselijke voorwaarden waaronder toestemming voor proefvluchten wordt verleend. De risicoanalyse heeft dus gevolgen voor de voorwaarden rond luchtwaardigheid, luchtruim, kwalificaties van de piloot, operationele procedures, enzovoort.

  2. Onderzoek van de vraag door het DG Luchtvaart

   Wanneer het DG Luchtvaart uw brief ontvangt, wordt die onderzocht om te zien of uw aanvraag ingewilligd kan worden. Daarvoor:

   • moet uw aanvraag volledig zijn
   • moet uit de risicoanalyse een bevredigend veiligheidsniveau blijken
   • mag het luchtvaartuig nog niet ingeschreven zijn
  3. Ontvang uw toestemming

   Voldoet uw aanvraag aan de criteria van het DG Luchtvaart, dan krijgt u toestemming voor uw proefvluchten. De toestemming vermeldt de identiteit van de eigenaar, het registratiemerkteken en de gebruiksvoorwaarden.

   Het registratiemerkteken moet u op uw luchtvaartuig aanbrengen voor u met de tests van start gaat.

   De toestemming is 5 jaar geldig, maar een hernieuwing is mogelijk.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart
Directie Techniek
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.registration@mobilit.fgov.be 
Tel. vliegtuigregistratie (Directie Techniek) : +32 (0)2 277 44 48