Onderhoudsorganisatie (EASA Part-145)

Changed
05/06/2023

Een Onderhoudsorganisatie ("Aircraft Maintenance Organisation" of "AMO") staat in voor het onderhoud van luchtvaartuigen en/of onderdelen (en apparatuur) voor luchtvaartuigen, of als die NDT-taken (non-destructive testing) in verband met luchtvaartuigonderhoud uitvoert. 
 
Het type erkenning (Part 145, Part-CAO of Nationale erkenning) is afhankelijk van het toepassingsgebied dat de organisatie voorziet. Afhankelijk van de aard van de luchtvaartuigen, kan een onderhoudsbedrijf in aanmerking komen voor een erkenning gebaseerd op internationale eisen (Part 145 of Part-CAO) of een erkenning op basis van nationale eisen. 

De Part 145 erkenning is verplicht voor het onderhoud van luchtvaartuigen en onderdelen gebruikt in ‘commercieel luchttransport’ of voor luchtvaartuigen die in de categorie ‘complexe luchtvaartuigen’ vallen (definitie in Reg EC No 216/2008). 

Opmerking: De erkenning kan ook als alternatief gebruikt worden voor Part-CAO door bijvoorbeeld grotere organisaties die niet-complexe toestellen onderhouden. 

Part-CAO is een regelgeving op maat van kleinere onderhoudsorganisaties, enkel voor het beheer van luchtvaartuigen die niet binnen de groep van complexe luchtvaartuigen vallen. Ze worden niet gebruikt voor commercieel passagierstransport of vrachtvervoer (AOC-houders, in overeenstemming met regelgeving 1008/2008). Dat is bijvoorbeeld voor toestellen in de recreatieve sportvliegerij (vliegtuigen, zwevers en ballonnen), voor scholing, luchtfotografie ... 
 
Deze erkenning kan de combinatie van het onderhoud en het beheer van luchtvaartuigen omvatten (zie 
Beheer Luchtwaardigheid). 

Onderhoudsorganisaties die werken uitvoeren op historische toestellen moeten een nationale erkenning hebben. 

U bevindt zich op de pagina van EASA Part-145 erkenningen.

Erkenning Part-145

Een AMO moet erkend worden door de autoriteit van het land waar de hoofdvestigingsplaats is, of door EASA als de hoofdvestigingsplaats buiten de EU ligt. 

De hoofdvestigingsplaats is het hoofdkantoor of de maatschappelijke zetel van de onderneming waar de belangrijkste financiële taken en de operationele controle van de activiteiten, worden uitgevoerd. 

Als bewijs van goedkeuring wordt door die autoriteit een AMO-erkenning afgegeven onder de vorm van een certificaat (EASA Form 3).

Toepassingsgebied

De Part 145 erkenning is verplicht voor het onderhoud van luchtvaartuigen en onderdelen gebruikt in ‘commercieel luchttransport’ of voor luchtvaartuigen die in de categorie ‘complexe luchtvaartuigen’ vallen (definitie in Reg EC No 216/2008). 

Opmerking: de erkenning kan ook als alternatief gebruikt worden voor Part-CAO door bijvoorbeeld grotere organisaties die niet-complexe toestellen onderhouden.

Reglementaire basis 

De eisen waaraan een AMO moet voldoen, zijn beschreven in Europese regelgeving (EU) 1321/2014, in Annex II (PART 145). Deze regelgeving kunt u terugvinden via de EASA website

Aanvraag van een AMO-erkenning 

Een EASA Part 145 erkenning kunt u aanvragen door het EASA Form 2 in te vullen en te mailen naar het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). 

Daarna volgt een gesprek bij het DGLV om het project voor te stellen. Een informatief bezoek aan de organisatie kan relevant zijn. Op basis daarvan zal het DGLV beslissen over de aanvaardbaarheid van de aanvraag. 
 
In een volgende fase stelt de organisatie een procedurehandboek op (in pdf-formaat), in overeenstemming met de eisen van EASA Part 145. Een verslag van een interne audit ter bevestiging dat de voorgestelde procedures (zullen) overeenkomen met de werkelijkheid, is ook vereist. 

Een template voor het Part 145 handboek (MOE) vindt u als document UG.CAO.00024 op de EASA website

Voor de personen die in de MOE aangeduid worden als Verantwoordelijke Managers, is een goedkeuring door het DGLV nodig. Het formulier EASA Form-4, dat verplicht was t.e.m. 02 DEC 2022, mag nog altijd als cover sheet gebruikt worden voor het indienen van de kandidaturen. De Verantwoordelijke Managers zullen vanaf nu formeel aanvaard worden via de manual (MOE).
 
Wanneer het procedurehandboek aanvaard is, vinden er audits plaats om de inhoud van de procedures te verifiëren. Het aantal auditdagen hangt af van de gevraagde scope en de complexiteit van de organisatie, en het eventuele gebruik van onderaannemers. Na elke audit ontvangt de organisatie een auditrapport met bevindingen ter bijsturing. Wanneer alle bevindingen zijn opgelost, volgt een afsluitend bezoek om de laatste details af te ronden. 

De organisatie ontvangt dan het erkenningscertificaat. Het DGLV staat in voor een permanent toezicht op de organisatie. 

Behoud van erkenning

De Part 145 erkenningen worden uitgegeven voor een onbepaalde geldigheidsduur. Het DGLV voert op regelmatige basis audits uit om de goede naleving van de Europese reglementering na te gaan. De hoeveelheid audits hangt af van de complexiteit en activiteit van de onderhoudsorganisatie. 

Als er geen grote problemen vastgesteld worden, dan blijft de erkenning geldig. Is dit wel het geval, dan kan een tijdelijke opschorting of een definitieve intrekking van de erkenning volgen. 

Van elke audit ontvangt de organisatie een rapport. 

Wijzigingen aan een AMO-erkenning

Wijzigingen aan de erkenning meldt u door de EASA Form-2 te mailen naar het DGLV

Contact

Voor verdere vragen, kunt u contact opnemen via mail.