Luchtwaardigheidsbeheerbedrijf (EASA Part-CAMO)

Changed
05/06/2023
 • Organisaties voor het beheer van de permanente luchtwaardigheid van een toestel nemen de verantwoordelijkheid op zich om onder andere: 

  • een onderhoudsprogramma op te stellen;  
  • het onderhoudswerk op het juiste moment correct uit te voeren; 
  • de goedkeuring van modificaties en reparaties te beheren; 
  • alle toepasselijke luchtwaardigheidsrichtlijnen (AD’s) toe te passen; 
  • alle defecten op te volgen die tijdens de operatie of het gepland onderhoud ontdekt of gerapporteerd worden; 
  • de gegevens voor de permanente luchtwaardigheid en/of het technische logboek te beheren en te archiveren; 
  • ervoor te zorgen dat het massa- en zwaartepuntrapport (Mass and Balance) de actuele status van het luchtvaartuig weergeeft. 

   

  Erkenning 

  Organisaties voor het beheer van luchtwaardigheid moeten erkend worden door de autoriteit van het land waar de hoofdvestigingsplaats is, of door EASA als de hoofdvestigingsplaats buiten de EU ligt. 

  De hoofdvestigingsplaats is het hoofdkantoor of de maatschappelijke zetel van de onderneming waar de belangrijkste financiële taken en de operationele controle van de activiteiten worden uitgevoerd. 

  Als bewijs van goedkeuring wordt door die autoriteit een erkenning afgegeven onder de vorm van een Part-CAMO (EASA Form 14). 

  Deze goedkeuring kan ook een alternatief zijn voor de Part-CAO-goedkeuring voor organisaties die het beheer van niet-complexe luchtvaartuigen overwegen. Meer informatie over deze erkenning vindt u op de Part-CAO pagina.

   

  Toepassingsgebied

  De Part-CAMO erkenning is verplicht voor het beheer van luchtvaartuigen gebruikt in ‘commercieel luchttransport’ of voor luchtvaartuigen die in de categorie ‘complexe luchtvaartuigen’ vallen (definitie in Reg EC No 216/2008). 

   

  Reglementaire basis

  De eisen voor organisaties voor het beheer van luchtwaardigheid zijn beschreven in Europese regelgeving (EU) 1321/2014, en meer specifiek in Annex Vc (Part-CAMO) bij deze verordening. Deze regelgeving kunt u vinden via de EASA website

  Aanvraag erkenning

  Een EASA Part-CAMO erkenning kunt u aanvragen door het EASA Form 2 in te vullen en te mailen naar het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). 
   
  Daarna volgt een gesprek bij het DGLV om het project (type toestellen en de voorziene operaties) voor te stellen. Een informatief bezoek aan de organisatie kan relevant zijn. Op basis daarvan zal het DGLV beslissen over de aanvaardbaarheid van de aanvraag. 

  1. Noodzakelijke documenten

   • een procedurehandboek CAME (pdf-formaat) in overeenstemming met de eisen van EASA Part-CAMO; 
   • een Safety Management Manual en/of een Compliance Monitoring Manual als daarin CAMO items worden behandeld; 
   • bewijzen dat aan de voorwaarden gedefinieerd in AMC1 CAMO.A.305(c) wordt voldaan voor personen die zijn aangewezen als verantwoordelijke managers in overeenstemming met artikel CAMO.A.305(a) en CAMO.A.305(b);
   • een onderhoudsprogramma voor elk te beheren toestel (indien van toepassing, dus niet indien alleen Part-ML toestellen worden beheerd, of als er nog geen klant is); 
   • een voorbeeld van het ‘Technical log system’ (CAMO.A.115, M.A.305, M.A.306);  
   • de technische specificaties van de onderhoudscontracten tussen de organisatie en een behoorlijk goedgekeurde PART 145 of Part-CAO onderhoudsorganisatie (indien van toepassing, zie M.A.201(f), (g), CAMO.A.315 (c));
   • een kopie van contracten met mogelijke subcontractors voor taken gelinkt aan het beheer van de luchtwaardigheid; 
   • het resultaat van een pre-audit uitgevoerd door de organisatie om de implementatie van Part-CAMO en Part-ML of Part-M te verifiëren.  
 • Voor Part-CAMO geeft de ‘AMC1 CAMO.A.300’ de te volgen structuur voor het handboek (CAME).
   
  Deze handleiding wordt binnen de 3 maanden door het DGLV geëvalueerd, en in samenwerking met de organisatie bijgesteld waar nodig. 

  De personen die in de CAME worden aangeduid als verantwoordelijke managers, moeten formeel goedgekeurd worden door het DGLV (via de goedkeuring van de CAME).

  Wanneer het procedurehandboek aanvaard is, vinden er audits plaats om de inhoud van de procedures te verifiëren. Het aantal auditdagen hangt af van de gevraagde scope en de complexiteit van de organisatie, en het eventuele gebruik van onderaannemers. Na elke audit ontvangt de organisatie een auditrapport met bevindingen ter bijsturing. Wanneer alle bevindingen zijn opgelost, volgt een afsluitend bezoek om de laatste details af te ronden. 
   
  De organisatie ontvangt dan het erkenningscertificaat. Het DGLV staat in voor een permanent toezicht op de organisatie. 

   

  Extra bevoegdheden

  Een organisatie met een Part-CAMO erkenning kan bijkomend goedgekeurd worden om Airworthiness Review Certificates (ARC’s) af te leveren en aan te bevelen. Na het verkrijgen van dit privilege kan de organisatie ook worden goedgekeurd voor de uitgifte van Permits to Fly (PtoF).

  Er is geen verplichting voor een organisatie om de ARC-bevoegdheid te verkrijgen. Deze taken kunnen gecontracteerd worden aan een andere goedgekeurde organisatie. 

   

  Behoud van erkenning

  De Part-CAMO erkenning wordt uitgegeven voor een onbepaalde geldigheidsduur. Het DGLV voert op regelmatige basis audits uit om de goede naleving van de Europese reglementering na te gaan. De hoeveelheid audits hangt af van de complexiteit en activiteit van de organisatie. 

  Als er geen grote problemen vastgesteld worden, dan blijft de erkenning geldig. Is dit wel het geval, dan kan een beperking, een tijdelijke opschorting of een definitieve intrekking van de erkenning volgen. Van elke audit ontvangt de organisatie een rapport. 

  Wijzigingen aan erkenning

  Wijzigingen aan de erkenning meldt u door de EASA Form-2 te mailen naar het DGLV

  Part-CAMO organisaties moeten voor elke wijziging die een voorafgaande goedkeuring nodig heeft (zie CAMO.A.130) ook een risicoanalyse aan het DGLV bezorgen.

   

  Contact

  Voor verdere vragen, kunt u contact opnemen via mail.