Ballonnen oplaten en voorwerpen droppen

Changed
30/08/2023
 • Het oplaten van ballonnen en het droppen van voorwerpen kunnen, afhankelijk van de situatie, hinderlijk of gevaarlijk zijn voor de luchtvaart. 

  Op basis van de vliegverkeersregels kan het Directoraat-generaal Luchtvaart deze activiteiten onder bepaalde voorwaarden toelaten of weigeren voor de luchtvaartveiligheid. Voor andere aspecten, zoals veiligheid op de grond, openbare orde en milieu, neemt u het best contact op met uw gemeentebestuur. 

  Hoe vraag ik toestemming voor het oplaten van ballonnen? 

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het oplaten van: 

  • speelgoedballonnen 
  • wensballonnen (ook sky lanterns of geluksballonnen genoemd) 
  • stratosfeerballonnen 

  In bepaalde gevallen is voor het oplaten van ballonnen toestemming van het Directoraat-generaal Luchtvaart nodig. Bijvoorbeeld voor speelgoedballonnen is voorafgaande toestemming nodig als: 

  • de losplaats binnen de ‘Zone 1’ ligt (zie kaart), als minstens 1000 speelgoedballonnen nagenoeg gelijktijdig worden losgelaten. 
  • de losplaats buiten de ‘Zone 1’ ligt (zie kaart), als minstens 5000 speelgoedballonnen nagenoeg gelijktijdig worden losgelaten. 

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering. 

  De circulaire GDF-12 licht verder toe in welke gevallen voor deze activiteiten een toestemming van het Directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe ze georganiseerd kunnen worden. 

  1. Vul het aanvraagformulier in

   ​​​​​​Als u een toestemming nodig hebt, moet u het gepaste formulier invullen:

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   Zie de toelatingsaanvraag, rubriek  « Bij de toelatingsaanvraag te voegen verplichte documenten »

  3. Dien uw aanvraag in

   Stuur het formulier minstens twintig werkdagen vóór de activiteit naar BCAA.aerialactivities@mobilit.fgov.be.  

 • Hoe vraag ik toestemming voor het droppen van voorwerpen?  

  Voor het uitwerpen of droppen van voorwerpen vanuit een luchtvaartuig heeft u een toelating nodig van het Directoraat-generaal Luchtvaart. 

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering. 

  De circulaire GDF-12 licht verder toe in welke gevallen voor deze activiteiten een toestemming van het Directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe ze georganiseerd kunnen worden. 

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Dien uw aanvraag in

   Stuur het formulier minstens tien werkdagen vóór de activiteit naar BCAA.Airports@mobilit.fgov.be.

  3. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoeveel kost het om een toelating voor het droppen van voorwerpen aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2022.

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2022 (in euro)

  Droppen van voorwerpen

  51

   De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airspace 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 
E-mail : BCAA.aerialactivities@mobilit.fgov.be