Trafiekrechten

Onder ‘trafiekrechten’ of ‘verkeersrechten’ verstaat men het recht op toegang tot de markt, uitgedrukt als een overeengekomen materiële of geografische specificatie of combinatie van specificaties die bepaalt wie of wat vervoerd mag worden over een toegestane route of over delen van deze route door gemachtigde luchtvaartuigen (of vervangingstransportmiddelen) (ICAO Doc 9626, hoofdstuk 4.1.).

Deze trafiekrechten worden door het Directoraat-generaal Luchtvaart toegekend voor het uitvoeren van geregelde of niet geregelde commerciële luchtdiensten.