Online aanvraag (BelDrive)

Changed
07/05/2024

Vanaf 19 september 2023 kunnen de verschillende modellen voorlopig rijbewijs voor categorie B online worden aangevraagd.  Je zal dus enkel nog je voorlopig rijbewijs moeten afhalen in je gemeente.  De aanvraag kan je indienen via je smartphone, PC, laptop of tablet.

Aanmelden gebeurt via eID of itsme via deze link https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be

Let wel: voorlopig kunnen alleen voorlopige rijbewijzen 18 maanden, 36 maanden en 12 maanden online worden aangevraagd.  Ook de begeleiders kunnen zich voorafgaandelijk online registreren voor hun kandidaat-bestuurder.

Dit zal in de toekomst nog worden uitgebreid met andere modellen.  Volg ons nieuws om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden en data.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;
 • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een rijschool (20 uur) in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum. Best neem je een foto of scan je dit bekwaamheidsattest voordat je de applicatie start.

Meld je aan bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M18 aan te vragen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 36 maanden aan te vragen?

 • Om een voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be.
  Dit gebeurt via hun eID of via itsme.  In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).

 • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld;

Zodra de registratie van de begeleider(s) is voltooid kan je jezelf bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be aanmelden. Volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 12 maanden aan te vragen?

 • Om een voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be.
  Dit gebeurt via hun eID of via itsme.  In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
 • Jouw theoretisch examen is nog geldig (3 jaar)
 • Het rijschoolattest afgegeven door een erkende rijschool van 6 uur. De datum van de eerst gevolgde les moet vallen nadat de geldigheid van jouw vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 was verstreken. Best neem je een foto of scan je dit rijschoolattest voordat je de applicatie start.

Zodra de registratie van de begeleider(s) is voltooid kan je jezelf bij de applicatie https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be aanmelden. Volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen.

Kostprijs voorlopig rijbewijs

Het voorlopig rijbewijs kost 20 euro. Dit bedrag kan verhoogd worden met een gemeentetaks en moet worden betaald bij afhaling in jouw gemeente

Voor informatie over je voorlopig rijbewijs kun je contact opnemen met je gemeente.

FAQs

Faqs

 • Welke rijbewijzen kan men online aanvragen ?

  Voorlopig kunnen enkel de voorlopige rijbewijzen M36, M18 en M12 online worden aangevraagd.

 • Hoe kan ik me aanmelden bij het BelDrive platform ?

  Via uw identiteitskaart of via Itsme.

 • Er staat steeds dat ik eerst een belegeider moet ingeven, maar deze optie verschijnt nergens.

  Uw begeleider moet zichzelf eesrt registreren bij BelDrive met zijn of haar elektronische identiteitskaart (e-ID) of via Itsme. Hij of zij moet dan jouw naam, voornamen en rijksregisternummer opgeven, dus zorg ervoor dat u hem of haar deze informatie geeft.

 • Hoe kan ik een begeleider registreren ?

  U kan de registratie van een begeleider niet doen. Uw begeleider moet zichzelf registreren via zijn e-ID of Itsme. De begeleider moet wel jouw naam, voornamen en rijksregisternummer opgegeven.

 • Het rijksregisternummer van de begeleider wordt niet aanvaard door het platform.

  In dit geval zal uw begeleider zelf met zijn gemeente contact moeten opnemen om na te gaan of zijn inschrijving in het rijksregister in orde is.

 • Ik heb me vergist van begeleider wat moet ik doen ?

  Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

 • Kan ik zelf een begeleider toevoegen ?

  Nee, u kunt geen begeleider toevoegen. 

  Uw begeleider moet zichzelf registreren via zijn e-ID of Itsme. De begeleider moet dan jouw naam, voornamen en rijksregisternummer opgegeven.

  Zorg ervoor dat je hem of haar deze informatie geeft.

 • Ik wil me registreren als begeleider maar de app zegt dat er geen rijbewijs beschikbaar is.

  Wellicht is er een probleem met de registratie van uw huidig rijbewijs. Gelieve contact te nemen met de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Ik wil me registreren als begeleider maar de app zegt dat mijn rijbewijs niet meer geldig is terwijl ik een papieren model heb dat nog geldig is.

  Wellicht is er een probleem met de registratie van uw huidig rijbewijs. Gelieve contact te nemen met de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Moeten alle voornamen worden overgenomen ?

  Ja, zoals deze vermeld zijn op de identiteitskaart.

 • Ik ben mijn bekwaamheidsattest vergeten opgeladen of ik heb het verkeerde opgeladen, wat moet ik doen ?

  U kunt zelf geen correcties aanbrengen. Uw aanvraag is geblokkeerd. Om dit probleem op te lossen, dient U het juiste attest zelf aan uw gemeente bezorgen (ter plaats of via mail vesturen).

  Neem contact op met uw gemeente.

 • Welke afhaalpunt moet ik kiezen om mijn voorlopig rijbewijs op te halen ?

  Uw mag naar keuze één van de door uw gemeente voorgestelde afhaalpunten kiezen. 

 • Ik krijg geen bevestigingsmail van de aanvraag die ik bij beldrive heb aangegeven.

  Er wordt automatisch een e-mail verzonden nadat uw rijbewijsaanvraag is goedgekeurd. Als u deze niet heeft ontvangen, controleer dan of deze niet per ongeluk in de spam folder is geplaatst.

 • Ik heb in de spams bekeken en daar ook is er geen bevestigingsmail, wat moet ik doen ?

  Neem dan contact op met uw gemeente.

 • Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag voor een voorlopig rijbewijs ?

  Normaal dient u binnen de 5 dagen een mail van uw gemeente te krijgen. Kijk ook in uw spam. Indien u binnen de 5 dagen niets hebt ontvangen, neem dan zelf contact op met uw gemeente.

 • Ik heb mijn aanvraag al meer dan 5 dagen ingediend en heb nog geen mail van de gemeente ontvangen ?

  Normaal dient u binnen de 5 dagen een mail van uw gemeente te krijgen. Als je binnen 5 dagen niets hebt ontvangen, neem dan contact op met je gemeente, maar controleer eerst je spam.

 • Dient er een afspraak gemaakt worden voor afhaling voorlopig rijbewijs ?

  U zal hierover van uw gemeente een mail krijgen. Indien u binnen de 5 dagen niets ontvangt, neem dan zelf contact op met uw gemeente, maar kijk eerst uw spam na.

 • Hoeveel kost een voorlopig rijbewijs ?

  De retributie bedraagt 20 euro + de gemeentetaks die verschilt van gemeente tot gemeente.

 • Ik wil mijn voorlopig rijbewijs verlengen.

  Een verlenging van een voorlopig rijbewijs is niet mogelijk.

 • Ik wil mijn papieren rijbewijs hernieuwen.

  Dit kan nog niet online, daarvoor dient u een afspraak bij uw gemeente te maken.

 • Ik heb een vraag over de regelgeving.

  Kijk op onze website of stel je vraag via info@mobilit.fgov.be 

 • Ik krijg melding dat mijn wachttijd van 3 jaar nog niet is verlopen terwijl dit wel zo is ?

  Uw vorig voorlopig rijbewijs is wellicht verlengd door de coronamaatregelen. De wachttijd is daarbij ook verlengd. U kan ten vroegste uw rijbewijs aanvragen vanaf 01.01.2025.

 • Kan een derde het rijbewijs ophalen met een volmachtformulier ?

  Elk rijbewijs dat door BelDrive wordt aangevraagd, moet persoonlijk worden afgehaald bij de gemeente. Deze procedure kan niet worden gemachtigd.