Duurzame mobiliteit

Seminarie: “De stijgende vraag naar vervoer in het licht van economische, sociale en milieu-uitdagingen” op 29/09

Een toenemend aantal uitdagingen dwingt ons als samenleving op een andere manier over onze mobiliteit na te denken. Om er slechts enkele te noemen: de klimaatverandering, de veiligheid en gezelligheid van de openbare ruimte, onze sedentaire levensstijl en de druk op bepaalde natuurlijke hulpbronnen.

De overheid voert daarom geleidelijk maatregelen in om de modal shift aan te moedigen, de energie-efficiëntie van het vervoer te verbeteren en het vervoer koolstofvrij te maken. Een minder bekende en benutte  hefboom is het verminderen van de vraag naar mobiliteit. Nochtans ligt daar een groot potentieel om de negatieve effecten van onze mobiliteit te verminderen.

Deskundigen en onderzoekers verdiepen zich steeds meer in deze materie. Het doel van dit seminarie is om hen de kans te geven hun analyses en aanbevelingen te delen met een breder publiek, met name uit de overheid, de politiek, het bedrijfsleven en de verenigingen.

Tijdens het seminarie zal de toename van de vraag naar vervoer in de afgelopen twee eeuwen worden becijferd en zullen de oorzaken worden toegelicht. De eruit voortvloeiende problemen zullen worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Er zullen ook verschillende toekomstscenario's worden gepresenteerd. Als afsluiter volgt een debat tussen de sprekers over mogelijke maatregelen en de aanvaardbaarheid daarvan.
 

Praktische informatie

 • Vrijdag 29 september 2023, van 9u30 tot 16u00  
 • In de kantoren van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel)  
 • Er zullen broodjes aangeboden worden tijdens de lunchpauze  
 • Tijdens het seminarie worden foto's gemaakt die voor communicatiedoeleinden kunnen worden gebruikt 
 • Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, is inschrijving verplicht 
  • Schrijf u in via het inschrijvingsformulier 
  • Enkele dagen voor het seminarie ontvangt u een bevestiging per e-mail 
    

Programma

 • 09:30  Ontvangst
 • 10:00  Welkomstwoord
 • 10:10  Joris Beckers (Universiteit Antwerpen)
  Transport op maat: uitdagingen door een versnippering van logistieke en mobiliteitsstromen
 • 10:30  Orla McCarthy (International Transport Forum)
  De vraag naar transport op mondiaal vlak en haar uitdagingen (ITF Transport Outlook 2023)
 • 10:55  Aurélien Bigo (Chaire Énergie et Prospérité)
  De plaats van de vraag naar transport in de energietransitie
 • 11:25  Benoît Laine (Federaal Planbureau)
  De invloed van telewerk en suburbanisatie op de transportvraag: complementaire oorzaken, tegengestelde effecten?
 • 11:55  Vragen uit het publiek
 • 12:10  Lunch (assortiment van sandwiches)
 • 12:50  Julien Charlier en Julien Juprelle (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique)
  Ruimtelijke ordening, toegankelijkheid, afhankelijkheid van de auto en de vraag naar mobiliteit
 • 13:15  Heleen Buldeo Rai (Vrije Universiteit Brussel)
  Minder mobiliteit, meer logistiek? Transport implicaties van online shoppen
 • 13:35  Pieter Leonard (Colruyt Group)
  Beheersen van transport vraag. Case study: CLP
 • 13:45  David Schoenmaekers (FOD Mobiliteit en Vervoer)
  Voorstelling van de studies in verband met het thema van vandaag waaraan de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft bijgedragen
 • 14:00  Vragen uit het publiek
 • 14:15  Debat
 • 15:00  Einde van het seminarie en gelegenheid tot informele uitwisseling

De sprekers zullen Frans, Nederlands of Engels spreken. Hun tussenkomsten zullen niet simultaan vertaald worden. 
 

Vragen? 

U kunt contact opnemen met de directie Duurzame Mobiliteit van de FOD Mobiliteit en Vervoer op het volgende adres: dirmobsec@mobilit.fgov.be.