Scheepvaart

Scheepvaart: nieuwe werkafspraak met classificatiemaatschappijen

Op maandag 17 oktober werd de nieuwe werkafspraak tussen de vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer en 6 classificatiemaatschappijen ondertekend. Daarin wordt vastgelegd dat die classificatiemaatschappijen gemachtigd zijn om controles en inspecties uit te voeren en certificaten af te geven en te verlengen van schepen onder Belgische vlag. Deze werkafspraak streeft een duurzame en succesvolle Belgische scheepvaart na. 

België als maritiem wereldspeler: nu en in de toekomst 

België is wereldspeler op verschillende maritieme gebieden en wil dat ook blijven in de komende jaren. Daarom werd een nieuwe werkafspraak tussen de vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne, DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer en 6 classificatiemaatschappijen ondertekend. 

De eerste versie van deze werkafspraak dateert van 2006 en bewees al dat hij met succes de kwaliteit van de schepen onder Belgische vlag en van de Belgische rederijen garandeert. Onze schepen hebben namelijk een goede reputatie en staan overal ter wereld op de PSC (Port State Control) white lists. 

De maritieme sector is echter voortdurend in beweging. Sinds 2006 onderging de scheepvaartsector verschillende veranderingen en ook de komende jaren zal de scheepvaart blijven evolueren. Met een nieuwe, geüpdatete werkafspraak zijn overheden, reders en classificatiemaatschappijen voorbereid voor de toekomst.  

Een werkafspraak aangepast aan zijn tijd 

De nieuwe werkafspraak onderging enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van de vorige. Zo werd het toepassingsgebied uitgebreid. Niet-conventionele schepen maakten geen deel uit van de oorspronkelijke werkafspraak, maar zijn wel belangrijk voor de offshore-industrie, die op de Noordzee steeds belangrijker wordt. De classificatiemaatschappijen zullen daarom vanaf nu ook voor dit type schepen machtigingen krijgen. 

Sinds 2006 werden er daarnaast verschillende conventies aangenomen, denk daarbij aan Maritime Labour Convention 2006, Ballast Water Convention, Ship recycling, etc. De nieuwe werkovereenkomst biedt een robuust kader waarin deze én toekomstige conventies hun plaats vinden.

Ten slotte is de nieuwe werkafspraak klaar om rekening te houden met nieuwe evoluties en technologieën, zoals de toenemende digitalisering, autonome vaartuigen en de vergroening van de scheepvaart. In afwachting van een internationaal ondersteund kader hebben de classificatiemaatschappijen bij deze thema’s een adviserende rol, de overheid een validerende en ondersteunende rol. 

Verschillende partners met een gezamenlijk doel 

Minister Van Quickenborne, DG Scheepvaart, reders en classificatiemaatschappijen zullen nauw moeten samenwerken om oplossingen te vinden voor de vergroening van de scheepvaart, het welzijn van zeevarenden en verstoringen van de bevoorradingsketen. Deze werkafspraak is een belangrijk signaal dat ze zich samen willen inzetten voor een duurzame en succesvolle Belgische scheepvaart. 

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Noordzee: “België heeft slechts 67 kilometer kustlijn. Maar dat weerhoudt ons er niet van om ambitieus te zijn. Ons land wil in heel wat aspecten van het maritieme beleid een voortrekkersrol spelen. En dat doen we door intensief samen te werken met de scheepvaartsector. Vandaag ondertekenen we nieuwe werkafspraken met de classificatiemaatschappijen voor de schepen onder Belgische vlag. Deze zijn een belangrijke schakel in ons gezamenlijke streven naar een duurzame scheepvaart dat voldoet aan de hoogste normen in de wereld en aangepast aan de meest moderne technologische ontwikkelingen.” 

Peter Claeyssens, Directeur-Generaal Scheepvaart: “België is een maritieme wereldspeler en dat willen we zo houden. Scheepvaart is een essentieel onderdeel van het Belgische maritieme succes. Daarom willen we samen met onze partners werken aan een duurzame en succesvolle Belgische scheepvaartcluster en streven naar een competitieve kwaliteitsscheepvaart door ervoor te zorgen dat schepen onder Belgische vlag voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Maar we kunnen dat niet alleen. Een goede samenwerking tussen onze administratie, onze Belgische reders en de classificatiemaatschappij is noodzakelijk om die doelstelling te verwezenlijken en het hoofd te bieden aan te uitdagingen van morgen. Deze nieuwe werkovereenkomst garandeert en formaliseert die samenwerking tussen de Belgische administratie en de classificatiemaatschappijen ten dienste van een duurzame en kwaliteitsvolle Belgische scheepvaart.”