Duurzame mobiliteit

Projectoproep verduurzaming van de e-commerce

De e-commerce in België is net als in andere landen de laatste jaren enorm gegroeid. Alsmaar meer pakjes en expressverzendingen worden aan de deur bezorgd. Natuurlijk heeft die groei een impact op onze mobiliteit, en dus ook op het milieu. Petra De Sutter, vice-eerste minister en minister van Post, lanceert vandaag een oproep naar projecten die de e-commerce duurzamer kunnen maken. 

Die groei heeft een impact op het milieu. Leveringen met klassieke bestelwagens zorgen voor extra CO2-uitstoot. En de duizenden dagelijkse leveringen kunnen overlast veroorzaken: extra files, verkeersonveiligheid of geluidsoverlast. 

Als minister van Post heeft Petra De Sutter van verduurzaming van de e-commerce een speerpunt gemaakt. Zowel op ecologisch als op sociaal vlak. Vanuit de federale regering maken we nu extra budgetten vrij om initiatieven te steunen die bijdragen tot deze verduurzaming. 

Als vzw, stichting zonder winstoogmerk, lokaal of regionaal bestuur, kun je vanaf nu een subsidieaanvraag indienen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer. Subsidievragen tussen de € 30.000 en € 300.000 komen in aanmerking. De deadline voor de aanvraag is 14 april! 

Bij het selecteren van de projecten houden we onder andere rekening met het innovatieve karakter, het aantal burgers dat een positieve impact zal ondervinden en of het initiatief verdergezet zal worden zonder subsidiëring. 

Contacteer call.e-commerce@mobilit.fgov.be voor meer info en om je in te schrijven.