Scheepvaart

Herziening inspectiebeleid Belgische zeevaart houdt kwaliteit van Belgische vlag hoog

De FOD Mobiliteit actualiseert het inspectiebeleid voor Belgische zeeschepen. Een aantal jaar geleden werkte de FOD Mobiliteit en Vervoer, in overleg met de classificatiemaatschappijen en de scheepseigenaren, het beleid Corporate Flag State Governance uit om alles in goede banen te leiden. Dat beleid gaat mee met zijn tijd en wordt na een eerste en tweede versie nu opnieuw geactualiseerd tot Corporate Flag State Governance III. Zo wil de FOD Mobiliteit en Vervoer de kwaliteit van de Belgische vloot garanderen en de samenwerking tussen de verschillende partijen van het inspectiebeleid verbeteren.
 

Modern inspectiebeleid met een hoge Europese betrokkenheid

De afgelopen jaren veranderde er heel wat op maritiem vlak, En een update van het inspectiebeleid was nodig. Vandaag de dag is er veel meer wet- en regelgeving die ook wijder verspreid is. Ook Covid-19 speelde een rol bij deze herziening. De pandemie zorgde voor nieuwe werkwijzen zoals online inspecties. De herziening kadert ook in het Europese Safety Package. Daarmee wil Europa meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid creëren bij Europese vlagstaten. Wat dat betreft, is de Belgische vlagstaat een voorbeeld voor andere vlagstaten.
 

Een kwalitatief beleid voor en door de sector

België staat internationaal bekend om haar sterke, kwalitatieve vloot.

Om die kwaliteit hoog te houden, is het belangrijk dat het Belgische inspectiebeleid duidelijk is voor alle partijen. Daarom roept de FOD Mobiliteit en Vervoer Corporate Flag State Governance III in het leven, een inspectiebeleid voor én door de sector.

De FOD Mobiliteit en Vervoer organiseerde een workshop en deed een bevraging bij de rederijen en de eigen inspectiediensten om knelpunten en verwachtingen uit Corporate Flag State Governance II aan te pakken. Daaruit ontstond deze geactualiseerde versie, Corporate Flag State Governance III. Dit beleid voldoet aan de verwachtingen van de betrokken partijen en komt op effectief tegemoet aan de kwaliteitsdoelstellingen.
 

Inspectiebeleid zorgt voor betere samenwerking

In 2009 werkten scheepseigenaren, classificatiemaatschappijen en de FOD Mobiliteit en Vervoer het eerste inspectiebeleid Corporate Flag State Governance uit om vanuit een duidelijke taakverdeling vlot samen te werken.

In 2014 werd het beleid opgesplitst in een basispakket en een aanvullend pakket. Met het basispakket kregen rederijen meer flexibiliteit. Hun schepen en alle bijhorende certificaten dienden minstens één keer om de vijf jaar geïnspecteerd te worden door FOD Mobiliteit en Vervoer. De scheepseigenaar bepaalt de plaats en het tijdstip om de inspectie uit te voeren, wat een hoge flexibiliteit en duurzaamheid biedt. Zo hoeven inspecteurs niet meer de halve wereld rond te gaan om tijdig inspecties uit te voeren. Bovendien werden erkende organisaties (zogenaamde recognized organisations of RO’s) ook gemonitord in de resterende vier jaar, opnieuw om de kwaliteit van de Belgische vlag hoog te houden.

De FOD Mobiliteit en Vervoer monitort voortdurend prestaties van de schepen, rederijen en classificatiemaatschappijen en schiet onmiddellijk in actie met bijkomende inspecties en audits als risico’s gedetecteerd worden. Deze bijkomende inspecties en audits vormen het aanvullend pakket en zijn bedoeld om de kwaliteit terug op niveau te brengen. De Belgische vlag staat bekend als een kwaliteitsvlag. Met de huidige herziening zal die behouden blijven.