Scheepvaart

Brusselse Conferentie over het Welzijn van Zeevarenden

Op 8 maart bracht de Brusselse Conferentie over het Welzijn van Zeevarenden, hooggeplaatste gasten uit de maritieme sector van over heel de wereld samen. De centrale vraag van de dag was: hoe kan de internationale maritieme gemeenschap zeevarenden beter ondersteunen?

Belgisch minister van Noordzee: “Het welzijn van zeevarenden is een van de hoekstenen van ons Noordzeebeleid. Zeevarenden zijn vaak lang weg van huis en worden dagelijks geconfronteerd met de uitdagingen van deze harde stiel. Dat heeft een impact op de aantrekkelijkheid van het beroep. Dit event toont ons dat nieuwe evoluties in de scheepvaart opportuniteiten kunnen bieden. De komende maanden gaan we tijdens het Belgische EU-voorzitterschap hiermee aan de slag om onze zeevarenden beter te ondersteunen.”
 

Zeevarenden: een cruciale schakel in de scheepvaart

Scheepvaartroutes zijn de levensaders van onze wereldeconomie: maar liefst 90 procent van de wereldhandel verloopt over het water. Je nieuwe broek? Die lekkere banaan? Die laatste nieuwe smartphone? Ze zijn enkel te koop dankzij de scheepvaart. In tijden van klimaatverandering is scheepvaart bovendien ook de minst vervuilende vorm van transport en de sector blijft inzetten op duurzamere technologieën. Handel en klimaat zijn altijd twee zeer belangrijke thema’s in het internationale scheepvaartbeleid geweest. De 1,9 miljoen zeevarenden die daarvoor cruciaal zijn, bleven tot nu toe in de schaduw staan. Zij leven vaak in moeilijke omstandigheden aan boord. Recente crisissen, denk aan de coronacrisis, de oorlog in Oekräine of de ontwikkelingen in de Rode Zee, maken dat nog eens extra duidelijk. Hun welzijn staat onder druk en een tekort aan zeevarenden dreigt.
 

Schijnwerpers op welzijn

Het Belgische EU-Voorzitterschap wil de zeevarenden in de schijnwerpers zetten en op die manier momentum creëren om hen beter te ondersteunen. Daarom kwamen ministers,  beleidsmedewerkers en maritieme professionals samen tijdens de Brusselse Conferentie over het Welzijn van de Zeevarenden, gehost door de Belgische minister van Noordzee. Tijdens verschillende panels gingen ze in gesprek over allerlei thema’s zoals de aantrekkelijkheid van de sector en het behoud van zeevarenden.
 

Wens voor zeevarenden

Doorheen de dag konden alle aanwezigen een wens voor de zeevarenden formuleren. Die wensen worden gebundeld in een symbolisch logboek en zullen binnenkort officieel aan de Internationale Maritieme Organisatie overhandigd worden. Het boek zal als input dienen voor toekomstige onderhandelingen rond het welzijn van zeevarenden en is dus een stap voorwaarts in de besprekingen rond dat thema.
 

Diversiteit en inclusie

Het event vond plaats op 8 maart, dat is niet toevallig Internationale Vrouwendag. De scheepvaartsector is een overwegend mannelijke sector. Slechts 1,28 procent van de zeevarenden is een vrouw. Hoe zorgen we voor een diverse sector? Tijdens de verschillende panelgesprekken werd die vraag ook behandeld. De conferentie gaf op dat vlak zelf het goede voorbeeld. De helft van de sprekers waren namelijk hooggeplaatste vrouwen. Een primeur!

Ook vanuit de sector worden er initiatieven opgezet om de martitieme sector inclusiever te maken. In samenwerking met de Europese Commissie en de Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) werden de beste initiatieven beloond met een honour for Diversity en Inclusion in maritime. Costa Cruises, het intiatief “Women Offshore” en het initiatief “I Exist Too” wonnen respectievelijk een honour voor best improvement of diversity and inclusion in the workplace, best initiative against harassment en best new initiative.