Luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer

Changed
18/08/2022
 • Als u een luchtvaartuig dat in België ingeschreven is, wilt uitvoeren naar het buitenland, dan hebt u daarvoor een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer nodig. Met uitvoer wordt de inschrijving van het luchtvaartuig in een ander land bedoeld. U moet na de uitvoer de inschrijving van het luchtvaartuig in België laten schrappen.

  Een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer is niet nodig voor een transfer binnen de EASA-lidstaten.

  EASA-luchtvaartuigen

  EASA-luchtvaartuigen zijn luchtvaartuigen die onder Europese regelgeving vallen. Een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer geldt alleen voor EASA-luchtvaartuigen die u wilt laten inschrijven buiten de lidstaten van het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Bij een registratie of inschrijving in een andere EASA-lidstaat gaat het om een transfer van luchtvaartuigen.

  Bijvoorbeeld:

  • U wilt een in België ingeschreven EASA-luchtvaartuig inschrijven in Spanje. In dat geval gaat het om een transfer van een luchtvaartuig.
  • U wilt een in België ingeschreven EASA-luchtvaartuig laten inschrijven in Canada. In dat geval hebt u een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer nodig.

  Voor een transfer moet u:

  • de nieuwe lidstaat van registratie melden aan het Directoraat-generaal Luchtvaart
  • bij de nieuwe lidstaat een nieuw luchtwaardigheidsbewijs aanvragen

  Het certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid blijft bij een transfer geldig tot de vervaldatum.

  Niet-EASA-luchtvaartuigen

  Niet-EASA-luchtvaartuigen, ook gekend als annex I-luchtvaartuigen, vallen onder Belgische wetgeving. Voor die luchtvaartuigen (behalve ULM’s en paramotors, waarvoor het luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer niet van toepassing is) hebt u zowel bij uitvoer naar een andere Europese lidstaat als een staat buiten Europa een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer nodig.

  Bijvoorbeeld:

  • U wilt een in België ingeschreven niet-EASA-luchtvaartuig laten inschrijven in Spanje. In dat geval hebt u een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer nodig.
  • U wilt een in België ingeschreven niet-EASA-luchtvaartuig laten inschrijven in Canada. In dat geval hebt u een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer nodig.

  Hoe een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer aanvragen?

  Voor luchtvaartuigen die in België ingeschreven zijn, vraagt u het luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer aan bij het Directoraat-generaal Luchtvaart (DG Luchtvaart) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

  U vindt de volledige procedure in circulaire airw-42: luchtwaardigheidsbewijs voor de uitvoer van een luchtvaartuig.

  1. Vul een expertiseaanvraag in.

  2. Stuur de aanvraag per e-mail op.

   Verstuur uw aanvraag minstens zestig dagen voor de datum dat u het bewijs wilt hebben. Vermeld in uw e-mail ook de volgende gegevens:

   • de (vermoedelijke) overnamedatum door de nieuwe eigenaar
   • de eventuele specifieke vereisten van het land van bestemming
   • de lijst van onderhoudsorganisaties die instaan voor het onderhoud van het luchtvaartuig
  3. U ontvangt een betalingsuitnodiging. Betaal het bedrag.

   Gebruik de gestructureerde mededeling in de betalingsuitnodiging.

  4. Het DG Luchtvaart controleert de technische toestand.

   Indien nodig, formuleert het DG Luchtvaart aanbevelingen en/of vraagt het een proefvlucht.

  5. Dien een technisch dossier in.

   Gebruik de checklist om uw dossier op te stellen.

   Binnen de tien werkdagen na ontvangst deelt het DG Luchtvaart schriftelijk mee of uw dossier aanvaard wordt.

  6. Het DG Luchtvaart voert een grondige controle uit.

   Ontbrekende elementen

   Bezorg de ontbrekende informatie aan het DG Luchtvaart.

   Dossier in orde

   Het DG Luchtvaart voert een fysieke inspectie van het luchtvaartuig uit.

  7. Het DG Luchtvaart levert een luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer af.

   U krijgt het luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer van het luchtvaartuig in ruil voor het luchtwaardigheidsbewijs en indien van toepassing het certificaat van herbeoordeling van het luchtvaartuig.

 • Luchtvaartpas

  Het luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer geeft u de toelating om uw luchtvaartuig uit te voeren, maar het is geen vliegvergunning. Om met het luchtvaartuig naar het land van bestemming te vliegen, moet u ook een luchtvaartpas aanvragen.

  U kunt een luchtvaartpas krijgen met een maximale geldigheidsduur van vijftien dagen, te rekenen vanaf de afleveringsdatum van het luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer. Met de pas kunt u alleen het luchtvaartuig naar de bestemming vliegen. Zodra u de luchtvaartpas gebruikt hebt, moet u het luchtvaartuig laten schrappen uit het Belgisch Luchtvaartregister.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtwaardigheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel