Info en klachten

Changed
22/12/2023

Klachten over onze dienstverlening

Elke dag staan de federale ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Vervoer klaar om u te helpen. Ze stellen alles in het werk om u een goede dienstverlening te bieden.

Het is onze ambitie onze werking permanent te verbeteren om u optimaal van dienst te zijn.

Daarom kunt u met uw opmerkingen, suggesties of klachten over de doeltreffendheid van onze dienstverlening of onze klantvriendelijkheid altijd terecht bij onze dienst klachtenbeheer. Aarzel dus niet en laat het ons weten.

U kunt een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over:

 • de geleverde dienst of product
 • de kwaliteit van de dienstverlening
 • de behandeling door de federale ambtenaar
 • de toepassing van de wetgeving

Uw klacht moet wel gaan over zaken die onder de bevoegdheid vallen van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Om uw klacht vlot te kunnen behandelen, geeft u ons liefst zo veel mogelijk informatie, zoals:

 • de persoon over wie of de dienst waarover de klacht gaat,
 • de datum en de plaats waar de feiten hebben plaatsgevonden,
 • een nauwkeurige verwijzing naar de actie of de taak waarover het gaat,
 • een dossier- of referentienummer, indien u hierover beschikt,
 • een toelichting van uw klacht, bij voorkeur aangevuld met één of meerdere bewijsstukken.

De volgende klachten zijn niet ontvankelijk :

 • Anonieme klachten,
 • Klachten over  de inhoud van administratieve beslissingen,
 • Klachten over feiten die niet  onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer vallen,
 • Klachten over feiten die meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden,
 • Klachten over de regelgeving of over het beleid van de minister,
 • Klachten over feiten waarover al een juridische procedure loopt.

Opgelet: Een klacht is geen beroep!

Als u een administratieve beslissing wilt laten vernietigen, moet u beroep aantekenen. De beroepsprocedure staat altijd op de communicatie van de administratieve beslissing vermeld.

Hoe laat u dit weten?

Bij voorkeur dient u uw klacht in via het online formulier.

U kunt uw klacht ook sturen:

 • Per e-mail: klachten@mobilit.fgov.be
 • Per brief: 
  FOD Mobiliteit en Vervoer 
  t.a.v. de klachtenbalie 9A 
  Vooruitgangstraat 56 
  1210 Brussel
 • Tel: +32 (0)2 277 30 77 (9-12u) 
 • Fax: +32 (0)2 277 40 77

Binnen de 45 dagen ontvangt u:

 • een gemotiveerd antwoord
 • een rechtzetting
 • een oplossing

Meer info in de folder   'Klachten over onze dienstverlening? Laat het ons weten'

Bent u niet tevreden over het antwoord?

Indien onze klachtendienst u niet of onvoldoende heeft kunnen helpen, kan u altijd terecht bij de federale Ombudsman. Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt uw klacht kosteloos en onpartijdig.

Contactgegevens:

www.federaalombudsman.be

 

Info

Voor algemene vragen over onze dienstverlening kunt u terecht bij de infobalie.

U stelt uw vraag bij voorkeur via het online formulier.

U kan uw vraag ook stellen per e-mail (info@mobilit.fgov.be)  of per telefoon (+32 (0)2 277 31 11)

Opzoekingen over je nummerplaat of inschrijving kunnen enkel door de DIV gedaan worden. Email: help.div@mobilit.fgov.be tel: +32 (0)2 277 30 50