Air Accident Investigation Unit Belgium

Changed
01/12/2022

Als er zich een luchtvaartongeval of ernstig incident voordoet, moet het land waar het incident plaatsvond, een veiligheidsonderzoek uitvoeren. Zo’n onderzoek heeft enkel en alleen als doel om (gelijkaardige) ongevallen en incidenten in de toekomst te voorkomen en dus de luchtvaartveiligheid te verhogen. Het staat los van een eventueel gerechtelijk onderzoek. Volgens het verdrag over internationale burgerluchtvaart en de Europese verordening EU 996/2010, moet dit onderzoek door een onafhankelijke veiligheidsonderzoeksinstantie gebeuren.

In België werd hiervoor de autonome cel voor onderzoek van luchtvaartongevallen en –incidenten opgericht. Deze cel kreeg de naam Air Accident Investigation Unit (Belgium), afgekort AAIU(Be). Ze valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer maar is functioneel onafhankelijk, in het bijzonder van het Directoraat-generaal Luchtvaart. De cel werkt actief mee aan het waarborgen en het verbeteren van de veiligheid binnen de burgerluchtvaart.

Veiligheidslessen trekken en aanbevelen

Het AAIU(Be) duidt geen schuld of aansprakelijkheid aan. Het onderzoek en eindverslag dienen om de oorzaken vast te stellen, veiligheidslessen trekken en aanbevelingen te definiëren om ongevallen en incidenten in de toekomst te voorkomen.

ENCASIA

Sinds 2010 maakt deze cel ook deel uit van het Europees Netwerk van veiligheidsonderzoeksinstanties in de burgerluchtvaart (ENCASIA).