Disclaimer

Changed
09/11/2022

De informatie op deze website of op de andere websites en toepassingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer is van algemene aard.

De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Indien u persoonlijk of specifiek advies nodig hebt, moet u altijd de bevoegde diensten in onze FOD raadplegen.

De Europese wetgeving gepubliceerd in het "Publicatieblad van de Europese Unie" en de Belgische wetgeving gepubliceerd in het "Belgisch Staatsblad" hebben als enige rechtsgeldigheid.

De FOD Mobiliteit en Vervoer stelt alles in het werk om volledige, correcte en actuele informatie te verstrekken. De informatie op deze website kan evenwel ongewild onvolledig en/of onjuist zijn. Indien de verstrekte informatie fouten bevat, niet langer beschikbaar of actueel is, doen we er alles aan om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fouten mogen uiteraard aan ons worden gemeld op het adres webmaster@mobilit.fgov.be.

De inhoud van de website (met inbegrip van hyperlinks) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling worden aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Deze website kan verwijzingen (links) bevatten naar websites en/of pagina's van derden. De FOD Mobiliteit en Vervoer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina's van derden. Bovendien kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van derden.