Exploitatievergunning

Changed
09/11/2022

Wilt u met commerciële doeleinden op de binnenwateren varen? U hebt een exploitatievergunning nodig als het binnenvaartuig: 

 • dient om goederen te vervoeren of op te slaan 
 • dient om andere binnenvaartuigen te slepen of te duwen  
 • in volle eigendom toebehoort aan: 
  • natuurlijke personen die in België hun woonplaats hebben 
  • rechtspersonen die in België hun maatschappelijke zetel hebben  
 • niet toebehoort aan natuurlijke personen of rechtspersonen met woonplaats of maatschappelijke zetel in België, maar u het vaartuig voor binnenlands vervoer in België gebruikt 

De exploitatievergunning is geldig voor een jaar en blijft ongewijzigd geldig tot aan de vervaldag. Wij sturen u tijdig een nieuwe betalingsuitnodiging voor de verlenging van de vergunning. 

De exploitatievergunning moet bij verkoop aan boord blijven omdat ze maar éénmaal per jaar wordt afgeleverd. 

De afgifte van de vergunning is onderworpen aan de voorafgaande betaling van een jaarlijks recht berekend op basis van de tonnenmaat en het motorvermogen, zoals die blijken uit de meetbrief:  

€ 0,11 x max. tonnenmaat  +  € 0,29 x motorvermogen uitgedrukt in kilowatt 

Voorwaarden 

Het is aangeraden om onmiddellijk een certificaat van onderzoek of een communautair certificaat voor uw vaartuig bij te voegen aan de aanvraag. Dit document hebben wij namelijk nodig om uw aanvraag af te leveren. 

De exploitatievergunning wordt slechts afgegeven indien er voor het schip een geldig certificaat van onderzoek Rijnschepen, communautair certificaat of unie binnenvaartcertificaat werd uitgereikt.  

Het certificaat van onderzoek, communautair certificaat of unie binnenvaartcertificaat  is een regionale bevoegdheid. Meer informatie vindt u op de websites van de Vlaamse overheid en de Waalse overheid

Hoe aanvragen? 

 1. Verzamel de nodige documenten. 
  De volgende documenten zijn nodig om uw aanvraag te behandelen:  

  • eigendomsbewijs  
  • meetbrief  
  • communautair certificaat, certificaat van onderzoek of unie binnenvaartcertificaat  (Vlaanderen | Wallonië)  
  • uittreksel van handelsregister: alleen voor  natuurlijke personen of rechtspersonen met woonplaats of maatschappelijke zetel niet in België   
 2. Stuur een mail met de nodige documenten naar binnenvaart@mobilit.fgov.be 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Binnenvaart 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 

E-mail: binnenvaart@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 36 57 of +32 (0)2 277 36 96