Europese financiering

Changed
30/11/2022

Twee Europese financieringsprogramma’s 

Om de infrastructuren voor het vervoer per spoor in Europa te ontwikkelen verleent de Europese Commissie financiële steun via twee programma’s: Connecting Europe Facility en Europe's rail

Connecting Europe Facility 

Het programma Connecting Europe Facility biedt de mogelijkheid projecten te financieren ter verbetering van de vervoersinfrastructuren in Europa. Het programma is dus niet enkel gewijd aan de spoorwegsector, maar draagt wel in sterke mate bij aan de ontwikkeling ervan. 

Europe's rail 

Het programma Europe's rail, op zijn beurt, heeft tot doel het onderzoek in de spoorwegsector te ondersteunen. Dit programma is dus specifiek voor deze sector. 

Meer informatie over deze programma’s vindt u op de pagina’s Connecting Europe Facility en Europe's rail op onze website. 

Welke rol vervult de FOD? 

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil de financieringsmogelijkheden van de programma's Connecting Europe Facility en Europe's rail promoten en op die manier de vervoersector aanmoedigen om projecten in te dienen die aansluiten bij de doelstellingen van de Europese Commissie op het gebied van vervoer en duurzame mobiliteit. 

De FOD vervult in het kader van beide programma's ook de rol van tussenschakel tussen de Europese instellingen en de Belgische actoren uit de vervoersector die hun projecten voorstellen.  

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : eufunding@mobilit.fgov.be