Europese financiering

Changed
11/07/2024

Drie Europese financieringsprogramma’s 

Om de Europese vervoerinfrastructuur te ontwikkelen verleent de Europese Commissie financiële steun via drie programma's: Connecting Europe Facility, Europe’s Rail en De Europese faciliteit voor herstel en veerkracht

Connecting Europe Facility (CEF Transport)

Het Connecting Europe Facility-programma is een Europees financieringsinstrument dat is ontworpen om de groei, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen te bevorderen door middel van investeringen in infrastructuur op Europees niveau.  

Er zijn 3 soorten CEF-financiering: Energie, Digitaal en Transport. CEF Transport is het instrument dat ontworpen is om de transportinfrastructuur in Europa te verbeteren

Deze is niet enkel gericht op het spoorvervoer, maar levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling ervan. 

Europe's rail 

Europe's Rail Joint Undertaking (voorheen Shift2Rail) is opgericht als onderdeel van het Horizon Europe programma (2020-2027). Het doel van EU Rail is om onderzoek en innovatie in de spoorvervoersector te ondersteunen. 

Het is daarom specifiek bestemd voor deze sector. 

De faciliteit voor herstel en veerkracht 

De faciliteit voor herstel en veerkracht is een tijdelijk instrument dat de hoeksteen vormt van NextGenerationEU, het plan van de EU om sterker en weerbaarder uit de Covid-19 crisis te komen. 

Via de faciliteit haalt de Commissie middelen op door leningen aan te gaan op de kapitaalmarkten (uitgifte van obligaties namens de EU). Deze zijn dan beschikbaar voor de lidstaten om ambitieuze hervormingen en investeringen door te voeren die: 

  • hun economieën en samenlevingen duurzamer en veerkrachtiger maken en voor te bereiden op de groene en de digitale transitie, in overeenstemming met de prioriteiten van de EU 

  • de uitdagingen aanpakken die zijn vastgesteld in de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester voor coördinatie van het economisch en sociaal beleid 

De faciliteit voor herstel en veerkracht is ook van cruciaal belang voor de uitvoering van het REPowerEU-plan, de reactie van de Commissie op de sociaal-economische problemen en de verstoring van de mondiale energiemarkt als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. 

Meer informatie over deze programma's is te vinden op de pagina's Connecting Europe Facility, Europe’s Rail en De Europese faciliteit voor herstel en veerkracht op onze website.  

Welke rol vervult de FOD? 

De FOD Mobiliteit en Vervoer wil de financieringsmogelijkheden van de programma's promoten en op die manier de vervoersector aanmoedigen om projecten in te dienen die aansluiten bij de doelstellingen van de Europese Commissie op het gebied van vervoer en duurzame mobiliteit.  

De FOD vervult in het kader van deze programma's ook de rol van tussenschakel tussen de Europese instellingen en de Belgische spelers in de vervoersector die hun projecten voorstellen.  
 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-Generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Vooruitgangstraat  56  
1210 Brussel

E-mail : eufunding@mobilit.fgov.be