Logboeken

Changed
02/05/2024
 • De activiteiten van uw vissersvaartuig houdt u bij in een logboek. U moet het logboek afgedrukt aan boord houden of op een computer aan boord ter beschikking hebben. Een logboek is geldig voor drie maanden. 

  Voor de veiligheid aan boord moet u op aangegeven tijdstippen een aantal oefeningen en controles uitvoeren. U moet dat ook opnemen in het logboek. 

  Vindt er op uw vissersvaartuig een incident plaats? U moet dat zo snel mogelijk aan de permanentie van de scheepvaartcontrole melden op het nummer 0473 700 353.  

  Daarna moet u ook een zeeverslag met een kopie van het logboek naar het e-mailadres logboek.visserij@mobilit.fgov.be sturen, ten laatste binnen de drie dagen na aankomst in de haven. 

  Opgelet, gebruik de nieuwe deklogboeken voor vissersvaartuigen onder Belgische vlag. Die kunt u onderaan op deze pagina downloaden. Het oude formaat van het logboek is sinds 1 januari 2019 niet meer geldig. U kunt ook geen papieren logboeken meer kopen op het kantoor van de FOD Mobiliteit en Vervoer.  

  Hoe te werk gaan?

  1. Vul het logboek dagelijks in

   Het logboek moet de werkelijkheid weergeven. Dagelijks moeten alle velden die van toepassing zijn, ingevuld worden. De persoon die het logboek invult, verklaart daarmee op eer dat de ingevulde informatie correct is. 

   Als u meerdere havens op een dag aandoet, moet u die allemaal vermelden. De wind en de zichtbaarheid moet u alleen invullen bij meer dan drie Beaufort. 

   Correcties 

   Eventuele aanpassingen in het logboek mogen alleen op de volgende manier: doorstreep de foute tekst met een enkele lijn. Daarnaast kunt u de correcte vermelding zetten, bijvoorbeeld: wind noord westen 

   Opmerkingen 

   Bij opmerkingen vermeldt u alle belangrijke gebeurtenissen of voorvallen die zich die dag voordeden, zoals:  

   • materiële schade 
   • alle arbeidsongevallen/persoon overboord 
   • aan de ketting/detentie 
   • olielek/vervuiling 
   • aanvaring of stranding 
   • brand/explosie 
   • structurele schade waardoor het schip onzeewaardig is  
   • defect waardoor het schip assistentie nodig heeft 
   • veiligheidssituaties zoals piraterij, diefstal, bomalarm, verdacht pakket, verstekelingen … 
   • gebruik van geneesmiddelen/verbandkist 
   • assistentie verleend aan andere vaartuigen/personen 
   • de namen van passagiers als er passagiers meegenomen worden op de zeereis (na toestemming van de Belgische Scheepvaartcontrole)  
   • verbouwingen/ombouw type visserij 

   Wordt een zeeverslag opgemaakt? Verwijs bij de opmerkingen op de dagpagina naar dat zeeverslag. 

  2. Bezorg een logboek dat voor de volledige drie maanden ingevuld is, binnen de maand aan de FOD Mobiliteit en Vervoer.

   • Ofwel stuurt u het per e-mail naar logboek.visserij@mobilit.fgov.be  
   • Ofwel geeft u een kopie af aan het loket Zeevisserij (Natiënkaai 5, 8400 Oostende).   
  3. De reder moet het originele exemplaar 3 jaar bewaren.

   De reder moet het originele exemplaar 3 jaar bewaren. 

 • Oefeningen en controles 

  U moet op aangegeven tijdstippen een aantal oefeningen en controles uitvoeren. U moet dat ook opnemen in het logboek. Daarvoor zet u bij het onderdeel over de oefeningen een kruisje wanneer u de oefening of controle gedaan hebt. 

  Voor iedere afvaart 

  Blusapparaten en brandbestrijdingsmiddelen 

  Controleer voor iedere afvaart of de blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen aanwezig zijn. 

  De brandbestrijdingsuitrusting moet: 

  • zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden 
  • in bedrijfsklare staat gehouden worden   
  • voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn 

  De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met: 

  • de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting 
  • de manier waarop de brandbestrijdingsuitrusting werkt en gebruikt moet worden 

  Reddingsmiddelen 

  Controleer alle reddingsmiddelen voor vertrek uit de haven en tijdens de reis: 

  • Worden ze op de daarvoor bestemde plaats bewaard? 
  • Zijn ze in goede staat? 
  • Zijn ze onmiddellijk beschikbaar? 

  Wekelijks 

  U moet alle navigatiehulpmiddelen, inclusief de elektronische navigatiehulpmiddelen, wekelijks testen, bijwerken en goed onderhouden. Voorbeelden van navigatiemiddelen zijn:  

  • AIS 
  • berichten aan zeevarenden 
  • papieren en digitale kaarten  
  • dieptemeter/echosounder  
  • navigatielichten/vislichten 
  • gyrokompas 
  • radioapparatuur 
  • stuurinrichting 
  • verrekijker 
  • … 

  Maandelijks 

  Branddetectie 

  U moet de branddetectie- en brandalarmsystemen maandelijks testen en in goede staat houden. 

  Reddingsoefeningen 

  Elke maand moet u in de haven en/of op zee een appel van de bemanningsleden houden voor een reddingsoefening. Die oefening moet ervoor zorgen dat de bemanningsleden volledig op de hoogte zijn van en geoefend zijn in de behandeling en het gebruik van alle reddingsmiddelen. 

  Radioapparatuur 

  Als er draagbare radioapparatuur aan boord is, moeten de bemanningsleden geoefend worden in het opstellen en bedienen van die apparatuur. 

  Driemaandelijks 

  Brandbestrijdingsoefeningen 

  Om de drie maanden moet u een brandbestrijdingsoefening houden. 

  Noodverlichting 

  U moet de noodverlichting in bedrijfsklare staat houden en om de drie maanden testen. 

  Magnetisch kompas 

  U moet het magnetisch kompas driemaandelijks testen. 

  Nieuw bemanningslid 

  Iemand die in de laatste zes maanden niet op het specifieke vissersvaartuig meegevaren heeft, wordt beschouwd als een nieuw bemanningslid. Als nieuwe bemanningsleden aan boord komen, moeten ze een instructie of opleiding krijgen, zodat ze: 

  • voldoende opgeleid zijn en de nodige instructies gekregen hebben voor eventuele noodgevallen 
  • volledig op de hoogte zijn van hoe ze alle reddingsmiddelen moeten gebruiken 
  • vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting, en met de manier waarop die werkt en gebruikt moet worden 

  Incidenten 

  Vindt er op uw vissersvaartuig een incident plaats? U moet dat zo snel mogelijk aan de permanentie van de scheepvaartcontrole melden op het nummer 0473 700 353. 

   Daarna moet u ook een zeeverslag met een kopie van het logboek naar het e-mailadres logboek.visserij@mobilit.fgov.be sturen, ten laatste binnen de drie dagen na aankomst in de haven. 

  Wat is een incident? 

  Voorbeelden van incidenten zijn: 

  • ernstige arbeidsongevallen tijdens operaties aan het schip (als iemand van boord moet worden gehaald na het ongeval, al dan niet door een helikopter of door zelf binnen te varen)/persoon overboord 
  • andere medische gevallen als niet meer voldaan is aan de minimumbemanning 
  • aan de ketting/detentie 
  • olielek/vervuiling 
  • aanvaring of stranding  
  • brand/explosie 
  • structurele schade waardoor het schip onzeewaardig is 
  • defect waardoor het schip assistentie nodig heeft 
  • veiligheidssituaties zoals piraterij, diefstal, bomalarm, verdacht pakket, verstekelingen … 

  Alleen voor de bovenstaande gevallen moet u de permanentie verwittigen. 

  Zeeverslag 

  Voor elke materiële schade en alle arbeidsongevallen moet u een zeeverslag opmaken, ook voor gevallen waarvoor u de permanentie niet moet verwittigen. In het zeeverslag moet u zeker het volgende vermelden: 

  • naam van het schip 
  • datum en tijdstip van het incident 
  • plaats van het incident  
  • type van incident 
  • beschrijving van het incident 
  • genomen acties 
  • contactgegevens 
  • andere relevante informatie 

  Contact 

  Een incident melden (permanentie scheepvaartcontrole) 

  0473 700 353 

  Algemene vragen (loket Zeevisserij) 

  Het loket Zeevisserij is alleen op afspraak bereikbaar. 

  Gebruik bij voorkeur het webformulier om een afspraak te maken. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 02 277 42 92.