Een vergunning van ballonvaarder aanvragen

Changed
18/07/2023
 • Een ballon is een niet-aangedreven, lichter dan lucht vliegend, bemand luchtvaartuig dat in staat is te vliegen door middel van een gas dat lichter is dan lucht of een brander aan boord. Deze categorie omvat :

  • gasballonnen;
  • heteluchtballonnen;
  • gemengde ballonnen;
  • heteluchtzeppelins (hoewel ze aangedreven zijn).

  De klasse "heteluchtballonnen" is onderverdeeld in vier groepen naar gelang van het volume van het omhulsel:

  • Groep A: omhulselcapaciteit tot 3.400 m³ (120.069 ft³);
  • Groep B: omhulselcapaciteit van 3.401 m³ (120.070 ft³) tot 6.000 m³ (211.888 ft³);
  • Groep C: omhulselcapaciteit van 6.001 m³ (211.889 ft³) tot 10.500 m³ (370.804 ft³);
  • Groep C: omhulselcapaciteit van meer dan 10.500 m³ (370.804 ft³).

  De andere ballonklassen zijn niet in groepen onderverdeeld.

  Om in België met een luchtballon te mogen vliegen, moet u vergunning van ballonvaarder (BPL of Balloon Pilot Licence) aanvragen.

  Om in aanmerking te komen voor een vergunning van ballonvaarder, moet u:

  De vergunning wordt erkend in alle lidstaten van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

  Hoe vraagt u een vergunning van ballonvaarder aan? 

  Om uw aanvraag in te dienen, moet u volgende documenten opsturen:

  • het ingevulde aanvraagformulier
  • aanvullende documenten
  1. Vul het aanvraagformulier in.

   Gebruik dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   Voeg de volgende documenten toe:

   • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart, uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, en een pasfoto; 
   • een kopie van uw medisch attest voor LAPL (vergunning privépiloot voor licht luchtvaartuig) of klasse 2, conform Part-MED; 
   • een kopie van de resultaten van uw theoretische examens (indien ze niet bij het DG Luchtvaart werden afgelegd); 
   • een kopie van het certificaat van de Approved Training Organisation (ATO) of Declared Training Organisation (DTO) met de erkenning van de opleidingscursus (indien het centrum niet bij het DG Luchtvaart werd erkend of gedeclareerd); 
   • een kopie van het door uw examinator verstrekte rapport van het praktijkexamen.

   Bijkomende documenten in geval van een niet door België erkende examinator

   Alle praktijktests, bekwaamheidsproeven of competentiebeoordelingen moeten worden afgenomen door een examinator die is erkend door een lidstaat van het EASA. Indien deze examinator niet door België, maar door een andere lidstaat is erkend, is een kopie van zijn vergunning, zijn medisch attest en zijn toelating vereist.

  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen. 

   Met de post

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus bijkomende documenten) naar het volgende adres sturen:

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
   Directoraat-generaal Luchtvaart
   Dienst Vergunningen
   Vooruitgangstraat 56
   1210 Brussel

   Aan de receptie

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen:

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Behandeling van uw aanvraag

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld.  

  Volledige en ontvankelijke aanvraag

  De kwaliteit van uw vergunning wordt gecontroleerd, waarbij wordt nagegaan of ze is ondertekend en verstuurd.

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of wij hebben bijkomende vragen

  Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren indien wij vragen hebben over uw aanvraag. 

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen.

  Geldigheid

  Uw vergunning als ballonvaarder blijft voor onbepaalde tijd geldig, mits u over voldoende recente vliegervaring beschikt. Dit houdt ook een periodieke opleidingsvlucht in met een bekwame instructeur.

  Als u niet meer aan deze eisen voldoet, mag u niet meer vliegen. Om uw activiteit te hervatten, moet u slagen voor een bekwaamheidsproef met een examinator.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum.

  Hoeveel kost het om een vergunning van ballonvaarder aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

  Vergunning van ballonvaarder

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)

  Uitgifte

  200

  Duplicaten

  80

   De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FAQ

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be