Bericht van uitwissing

Changed
20/01/2023

Via bpost ontvangt u van de DIV een bericht van uitwissing uit het inschrijvingsrepertorium wanneer u afstand deed van uw voertuig en dit in België ingeschreven werd op naam van de nieuwe eigenaar. 

Wat moet ik doen wanneer ik een bericht van uitwissing heb ontvangen? 

Wanneer u van de DIV een bericht van uitwissing ontvangt, heeft u vier maanden de tijd: 

  • om uw kentekenplaat te schrappen;
  • OF om een ander voertuig in te schrijven onder deze kentekenplaat indien het een kentekenplaat van Europees formaat betreft. Indien het een kentekenplaat van het oude formaat betreft, moet u die laten schrappen

De termijn van vier maanden waarover u beschikt, gaat in op de datum van uitwissing die vermeld staat op het bericht.  

Opgelet: Laat nooit uw kentekenplaat op een verkocht voertuig.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV)
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : help.div@mobilit.fgov.be
Helpdesk : +32 (0)2 277 30 50 (8u30-12u)