Schrapping

Changed
25/09/2023

Wanneer vraagt u de schrapping van een kentekenplaat?

 • U bent niet meer in het bezit van uw voertuig en u bent niet van plan een ander voertuig in te schrijven.
 • U veranderde van plaat ‘oud model’ naar plaat ‘Europees model’.
 • U schrijft uw voertuig opnieuw in onder een nieuwe kentekenplaat en wenst uw oude niet te behouden.
 • U ontving een uitwissingsbericht (zie hieronder).

U kan de status van uw kentekenplaat raadplegen op onze website : "Mijn wagen, mijn plaat". Vul uw kentekennummer in, klik op ‘opvragen’ en kijk of uw kentekenplaat nog actief is of al geschrapt.

Hoe vraagt u de schrapping van uw kentekenplaat ‘oud model’ of ‘Europees formaat’?

 • Geef uw officiële kentekenplaat (achterplaat voorzien van de DIV reliëfstempel), zonder verpakking, af in een postkantoor of postpunt.
  Het dichtstbijzijnde postkantoor of postpunt en de openingsuren ervan vind u op www.bpost.be.
 • De schrapping gebeurt onmiddellijk en is gratis.
 • U ontvangt meteen een schrappingsattest op naam.
 • Vergeet niet de schrapping te melden bij uw verzekering.
 • Voordeel: De schrapping is nog dezelfde dag van kracht en maakt een einde aan de verkeersbelasting, vermijdt eventuele verkeersboetes en laat toe de verzekering te beëindigen.

In sommige postkantoren staat een inzamelbus :

Heeft u na een week nog geen schrappingsattest ontvangen?

U kan bpost bellen op nummer 0800 96 005.

Bijkomende inlichtingen

U heeft uw voertuig verkocht en het is ingeschreven op naam van de koper: u ontvangt een uitwissingsbericht via bpost. U beschikt over een periode van 4 maanden om:

 • hetzij, uw kentekenplaat te laten schrappen;
 • hetzij, een ander voertuig in te schrijven op dezelfde kentekenplaat, indien het een kentekenplaat betreft van Europees formaat (7 karakters).

Indien u deze termijn niet respecteert zal er door de DIV een pro-justitia opgemaakt worden wegens het niet tijdig terugsturen van de kentekenplaat.

Als u gedomicilieerd bent in het Brussels Gewest, geeft u het teruggeven van uw kentekenplaat (categorie M1), ​​onder bepaalde voorwaarden, recht op de mobiliteitsbonus van Bruxell'air. Het doel van deze premie is het ondersteunen van de modal shift.

Wat doen in geval van verlies of diefstal van de kentekenplaat?

 • U biedt zich aan bij de politie om aangifte te doen van verlies of diefstal.
 • De politie geeft u een attest van onvrijwillige buitenbezitstelling van de kentekenplaat.
 • De politie gaat over tot seining van uw kentekenplaat, waardoor deze automatisch geschrapt wordt. Uw kentekenplaat wordt uit het repertorium geschrapt op datum van de seining door de P-politie. Let op: het attest van onvrijwillige buitenbezitstelling dat u door de politie afgeleverd wordt, moet NIET overgemaakt worden aan de DIV. Houdt dit bij totdat u het officiële schrappingsattest en de terugbetaling van de verkeersbelasting ontvangt.
 • U ontvangt via bpost een schrappingsattest dat u kan overmaken aan uw verzekering.

Opgelet: Hou de ontvangst van dit schrappingsattest nauwlettend in het oog, zodat u zeker bent van de schrapping van uw kentekenplaat. Dit attest is het bewijs dat uw kentekenplaat effectief geschrapt is. Neem contact op met het contactcenter van bpost op nummer 0800/96.005 indien u na één maand nog geen attest ontvangen heeft.