Info voor gemeente

Changed
22/11/2022

Deze pagina is bedoeld voor de gemeenten. Lokale besturen kunnen hier de belangrijkste documenten downloaden en pagina’s raadplegen over de rijbewijzen.  

U vindt hier de volgende documenten: