Wedstrijden en groepsactiviteiten

Changed
11/06/2024

Aan de kust zijn er tal van mogelijkheden voor het uitoefenen van groepsactiviteiten op zee.

Onder groepsactiviteiten vallen:

  • wedstrijden
  • sport- en ontspanningsactiviteiten in groepsverband

Vergunning voor groepsactiviteiten

U moet een vergunning aanvragen voor groepsactiviteiten in de havens van de kust en op zee tot zestig zeemijl uit de kust. Deze vergunningen gelden enkel voor activiteiten in de Belgische wateren.

De verplichting tot het aanvragen van een vergunning geldt voor:

  • brandingsporten
  • pleziervaartuigen

Als u activiteiten uitvoert buiten het toegestane gebruik van een insteekzone moet u ook een vergunning aanvragen. De insteekzone is de zone tot tweehonderd meter buiten de laagwaterlijn waar u groepsactiviteiten kan beoefenen vanaf het strand, of waar vaartuigen vanaf het strand in zee kunnen steken.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

De vergunning moet u drie weken op voorhand aanvragen via het aanvraagformulier voor groepsactiviteiten. U moet het ingevulde formulier mailen naar: brandingsport@mobilit.fgov.be

De FOD Mobiliteit en Vervoer beslist over de vergunning voor groepsactiviteiten en kan bijkomende voorwaarden opleggen. Deze kan ook afwijkingen op verplichtingen van de wetgeving toestaan of  weigeren. 

Extra richtlijnen voor organisatoren in de omzendbrief

Voor u een vergunning aanvraagt, is het belangrijk dat u de omzendbrief van de FOD Mobiliteit en Vervoer raadpleegt. Deze is tot stand gekomen na nauw overleg met de verschillende gebruikers en overkoepelende organisaties. In de brief staan extra richtlijnen en veiligheidsmaatregelen voor groepsactiviteiten. U vindt er ook vereisten over reddingsvesten en de EPIRB.

Hebt u een EPIRB nodig?

Deze omzendbrief geeft een duidelijk beeld over wat er van de organisator verwacht wordt in het kader van veiligheid. Daar is de EPIRB (Emergency Position Indicating RADAR Beacon) een belangrijk onderdeel van. Als het schip aan het zinken is, zendt dit automatisch een signaal uit vanaf het moment het in contact komt met water en vrij naar de oppervlakte kan komen.

Mocht de omzendbrief een EPIRB opleggen, volstaat ook een PLB (Personal Locator Beacon) van 406 MHz als alternatief. Deze heeft dezelfde basisfunctie als een EPIRB, namelijk uw positie signaleren in nood, maar is kleiner en gelimiteerd.

Toezicht op de uitrusting bij wedstrijden

Onder groepsactiviteiten vallen ook officiële wedstrijden. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om ervoor te zorgen dat de deelnemers de voorwaarden van de vergunning opvolgen en uitvoeren. De organisator is daarbij verplicht om een controle op de basisveiligheidsuitrusting uit te voeren bij twintig procent van de deelnemers. Dit gaat bijvoorbeeld over wedstrijden binnen het Open Noordzeekampioenschap en wedstrijden in de Cruiser Rating klasse.

De sector zelf zal verder inspanningen leveren op het vlak van sensibilisering over veiligheidsuitrusting en veiligheid aan boord. Daarvan volgt nog een evaluatie.