Uitstoot van zeeschepen

Changed
27/10/2022

Het ECA-gebied (Emission Control Area) in de Noordzee is een gebied met strengere uitstootnormen voor zwaveloxiden en stikstofoxiden. De Belgische vaarwateren bevinden zich in het ECA-gebied.  

 

Zwavel 

De brandstof van zeeschepen binnen het ECA-gebied mag maximaal 0,1 procent zwavel bevatten.  

Verschillende uitstootreductiemethoden zijn mogelijk als alternatief: 

  • Mengsel van scheepsbrandstof en verdampingsgas (BOG) voor lng-tankers  

  • Uitlaatgasreinigingssystemen (scrubbers) 

  • Biobrandstoffen 

  • Stroomvoorziening aan wal 

  • Alternatieve brandstoffen (bijvoorbeeld lng, methanol) 

Buiten de ECA-gebieden mag de gebruikte brandstof maximaal 0,5 procent zwavel bevatten. 

 

Stikstof 

Er zijn drie niveaus voor de uitstoot van zeeschepen met dieselmotoren volgens de bouwdatum van het schip. 

Niveau I geldt voor zeeschepen gebouwd tussen 2000 en 2011: maximaal 17 gram stikstofoxide per kilowattuur. Ook voor schepen gebouwd tussen 1990 en 2000 met een groot motorvermogen (> 5000 kW) of met een cilindergrootte van meer dan 90 liter geldt die norm. 

Niveau II is van toepassing voor zeeschepen gebouwd na 2011: maximaal 14,4 gram stikstofoxide per kilowattuur. 

Niveau III, de strengste norm, is van toepassing voor zeeschepen die vanaf 2021 gebouwd worden en binnen het ECA-gebied varen: maximaal 3,4 gram stikstofoxide per kilowattuur. 

Voor oudere schepen is geen norm vastgelegd. 

 

Toezicht 

Inspecteurs van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer staan samen met de federale en regionale partners in voor de inspecties. Ze zien erop toe dat de regelgeving nageleefd wordt.  

Bij controle op het schip kunnen de inspecteurs brandstofstalen nemen om het zwavelgehalte te analyseren. Daarnaast kunnen metingen door vliegtuigen, drones en vaste installaties met monitoringapparatuur binnen het ECA-gebied aanleiding geven tot een inspectie aan boord. 

De resultaten van de inspecties komen in een Europese databank (Thetis EU). Andere Europese autoriteiten kunnen die databank raadplegen en zo informatie uitwisselen.  

Als een overtreding vastgesteld wordt, wordt een proces-verbaal opgesteld en aan het bevoegde parket overgemaakt. 

 

Wetgeving 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Scheepvaart 

E-mail : sulphur@mobilit.fgov.be