Veiligheidsafstanden

Changed
08/09/2023

Veiligheidsafstanden zijn zones waar het verboden is te varen omdat er zich constructies bevinden. Deze zones zijn er om botsingen te vermijden.

Hoe groot zijn de veiligheidszones?

Veiligheidszones bevinden zich 500 meter rondom vaste constructies of rond elk energiepark. Voor kleinere objecten kan die zone kleiner zijn. Tijdens de bouwfase van een constructie kan de veiligheidszone groter dan 500 meter zijn. De grootte van de zone rond een constructie wordt vastgelegd in een ministerieel besluit na advies van experten.

Met welke constructies moet ik rekening houden?

Windmolenparken

In het Belgische gedeelte van de Noordzee staan verschillende windmolenparken. Deze parken zijn noodzakelijk om te voldoen aan de Belgische behoefte aan hernieuwbare energie.

Maar een windmolenpark brengt ook gevaren met zich mee:

  • De palen zorgen voor obstructies in zee.
  • De wieken kunnen gevaarlijk dicht bij het wateroppervlak komen.
  • Er zijn talloze kabels en leidingen onder water.

Al deze factoren belemmeren ook reddingsacties. Daarom is het verboden om binnen de windmolenparken te varen, tenzij u een bijzondere toestemming hebt.

Bekijk de publicatie van het Belgian Offshore Platform voor meer informatie over het gevaar van varen, duiken of vissen in windmolenparken.

Meetpalen

Ook de verschillende meetpalen in zee vormen een gevaar voor zeevarenden, zoals de Oostdyck-radartoren en alle constructies voor energietransport. De veiligheidszone rond een meetpaal is 75 meter. Het Mariene Ruimtelijk Plan voorziet daarnaast zones voor toekomstige constructies.

De juridische basis hiervoor is terug te vinden in het Koninklijk Besluit van 4 februari 2020 tot instelling van veiligheidszones in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid.

De coördinaten van de veiligheidszones kunt u via volgend pdf-document raadplegen: Coördinaten Veiligheidszones.

Werkzones

Daarnaast is het verboden in werkzones te varen, tenzij u een bijzondere toestemming hebt.
Sommige parken zijn nog in opbouw. Het gevaar om er te varen is nog groter om volgende redenen:

  • Er kunnen palen onder water zitten waar nog een windmolen op moet geplaatst worden.
  • Er zijn schepen en duikers actief.
  • Er liggen ankers en ankerkettingen.

Soms opereren werkschepen ook buiten de zone, daarom kan de werkzone groter zijn dan de uiteindelijke veiligheidszone. Deze werkzone is afgebakend met boeien. Hieronder vindt u de locaties van deze boeien. Varen in het afgebakende gebied is verboden.

Werkzone Norther

Er zijn 4 kardinale lichtboeien tijdelijk uitgelegd in de posities:

NRT-N                  

51°34,65’N         

003°01,75’E 

NRT-E                  

51°32,62’N         

003°05,25’E 

NRT-S                  

51°28,91’N         

002°57,89’E 

NRT-W                

51°30,69’N         

002°55,30’E 

Er zijn 5 bijzondere markeringsboeien tijdelijk uitgelegd in de posities:

NRT1     

51°33,59’N         

003°03,56’E 

NRT2 

51°31,60’N         

003°04,30’E 

NRT3 

51°29,92’N         

003°00,81’E 

NRT4 

51°29,48’N         

002°59,49’E 

NRT5 

51°29,77’N         

002°56,48’E

Werkzone Mermaid

MER E                  

51°43,05’N         

002°47,76’E 

MER I-1 

51°43,92’N 

002°46,49’E 

MER N                 

51°44,64’N         

002°45,26’E 

OHR7 

51°44,11’N         

002°42,45’E 

OHR5 

51°42,25’N         

002°41,40’E 

MER W-1            

51°41,20’N         

002°42,37’E

Werkzone Seastar

SEA N                   

51°40,06’N         

002°52,72’E 

SEA E                   

51°38,99’N         

002°54,50’E 

SEA W                 

51°36,71’N         

002°48,61’E 

SEA S                   

51°35,98’N         

002°50,74’E

De werkzones verschijnen in de berichten aan zeevarenden (BAZ). Ze zijn rechtsgeldig en u moet ze dus naleven.

Respecteer de veiligheidszones en werkzones om sancties te voorkomen

Bij inbreuk op bovenvermeld verbod wordt een pv opgemaakt. In de werkzones zijn waakschepen aanwezig die melding maken van indringers in de zone. Voor alle gebieden zijn ook alarmsystemen ingesteld die elk schip detecteren dat de zone binnenvaart. In dat geval wordt een pv opgemaakt.

Deze pv kan leiden tot een vervolging door het parket waar sancties aan vasthangen. Ook een administratieve boete is mogelijk. Deze sancties kunnen oplopen tot 10.000 euro en meer. Het is dus afgeraden binnen de veiligheidszones of werkingsgebieden te varen.

Belgische windmolenparken op zee (indicatief, juiste intekening is terug te vinden op de officiële navigatiekaarten)

Belgische windmolenparken op zee (indicatief, juiste intekening is terug te vinden op de officiële navigatiekaarten)

Blue Acceleratorproject

Het Blue Accelerator project in Oostende is een maritiem testplatform in het Belgisch deel van de Noordzee, 500 meter buiten de haven van Oostende. Dit nieuwe platform dient als een innovatieplek om testen uit te voeren. Deze testen gaan over de uitbouw van Blue Energyprojecten en de bredere blauwe economie. Meer bepaald gaat het om offshore windenergie en golf- en getijdenenergie.

Voor efficiënt onderzoek naar innovatieve technologische ontwikkelingen is het een grote meerwaarde deze op te schalen en uit te testen in echte zee-omstandigheden. Het Blue Acceleratorplatform komt tegemoet aan deze noden van wetenschappelijke instellingen en maritieme bedrijven. Aangezien het project bestaat uit een vaste installatie op zee geldt een veiligheidszone van 220 meter vanaf het midden van de testplatform.

Coördinaten van de veiligheidszones

Veiligheidszone Belwind-Nobelwind

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

51-43.197474N 

002-47.854854E 

51-40.350798N 

002-52.613262E 

51-36.806118N 

002-48.113610E 

51-36.965514N 

002-47.766918E 

51-38.020452N 

002-47.154426E 

51-38.898624N 

002-45.299232E

Veiligheidszone C-Power zone A

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

51-33.813990N 

002-54.502422E 

51-32.060730N 

002-58.457328E 

51-31.153950N 

002-56.480616E 

51-30.887664N 

002-55.593462E 

51-32.479680N 

002-52.940460E 

51-32.839764N 

002-52.376670E

Veiligheidszone C-Power zone B

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

51-33.525642N 

002-56.501958E 

51-34.055886N 

002-57.379626E 

51-34.392876N 

002-57.867186E 

51-34.724298N 

002-58.467906E 

51-35.076414N 

002-59.478648E 

51-34.944576N 

002-59.714730E 

51-35.314044N 

003-00.123486E 

51-34.688088N 

003-01.243512E 

51-34.318794N 

003-00.834930E 

10 

51-33.759990N 

003-01.834722E 

11 

51-33.369390N 

003-00.537648E 

12 

51-33.108828N 

003-00.049998E 

13 

51-32.797830N 

002-59.558850E 

14 

51-32.268204N 

002-58.728426E

Veiligheidszone windmolenpark Northwind

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

51-39.125622N 

002-54.654978E 

51-37.545678N 

002-57.295956E 

51-36.850656N 

002-56.105628E 

51-36.615054N 

002-55.635702E 

51-36.089472N 

002-54.333870E 

51-36.164844N 

002-54.207168E 

51-35.436024N 

002-52.401678E 

51-35.844576N 

002-50.532720E 

51-36.176196N 

002-51.035712E

Veiligheidszone windmolenpark Rentel

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

51-35.465232N 

002-52.474356E 

51-36.143094N 

002-54.153888E 

51-36.228906N 

002-54.680310E 

51-36.614772N 

002-55.635792E 

51-36.850212N 

002-56.105934E 

51-37.545300N 

002-57.296598E 

51-35.354784N 

003-00.958188E 

51-35.019660N 

002-59.691672E 

51-34.961646N 

002-59.143584E 

10 

51-34.725690N 

002-58.466328E 

11 

51-34.394016N 

002-57.865338E 

12 

51-34.057026N 

002-57.377910E 

13 

51-33.437004N 

002-56.352186E 

14 

51-33.799902N 

002-55.549938E 

15 

51-34.116786N 

002-54.900306E 

16 

51-34.709436N 

002-53.869476E 

17 

51-34.868742N 

002-53.613120E 

18 

51-35.222976N 

002-53.001300E

Veiligheidszone windmolenpark Northwester 2

Punt

Breedtegraad

Lengtegraad

51-42.89N 

002-47.67E 

51-38.89N 

002-45.29E 

51-39.13N 

002-44.78E 

51-41.24N 

002-42.82E 

51-42.51N 

002-45.42E