Medisch attest

Changed
29/09/2023

Een medisch attest is een document waaruit uw lichamelijke en geestelijke geschiktheid blijkt. Om met een ballon te mogen vliegen, hebt u een medisch attest klasse 2 of een LAPL nodig. Het klasse 2-attest is noodzakelijk voor de commerciële exploitatie (met meer dan 4 personen aan boord van de ballon) of voor het vervoer van passagiers. Het LAPL-attest is voldoende voor recreatieve vluchten.

De geldigheidsduur van uw attest hangt af van uw leeftijd en klasse.

Geldigheidsduur van een medisch attest klasse 2

  • 5 jaar tot 40 jaar;
  • 2 jaar van 40 tot 50 jaar;
  • 1 jaar vanaf 50 jaar.

Geldigheidsduur van een medisch attest LAPL

  • 5 jaar tot 40 jaar;
  • 2 jaar vanaf 40 jaar.

U moet voor elke vlucht controleren of u over een geldig medisch attest beschikt.

Hoe vraag ik een medisch attest aan?

Voor een eerste onderzoek, een onderzoek voor de vernieuwing of revalidatie van uw attest, kunt u contact opnemen met:

  • een centrum voor luchtvaartgeneeskunde (AeMC);
  • eenerkende arts in luchtvaartgeneeskunde (AME of Authorised MedicalExaminer).).

Raadpleeg deze pagina's voor de contactgegevens van de centra of artsen.

Contact

Contact Fields

FAQ   

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart   
Dienst Vergunningen 
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : info.ams@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 72