Language Assessment Body (LAB)

Changed
30/08/2022

Taalvaardigheidscertificaat 

Luchtverkeersleiders en luchtverkeersleiders in opleiding moeten een geldig Engels taalvaardigheidscertificaat (English Language Proficiency) hebben om hun licentierechten uit te oefenen. De BSA-ANS is verantwoordelijk voor het goedkeuren van de beoordelingsmethode die wordt gebruikt om de taalvaardigheid van de luchtverkeersleiders met een Belgische vergunning aan te tonen.  
 
De geldigheid van het taalvaardigheidscertificaat wordt als volgt bepaald: 

  • 3 jaar voor het operationele niveau (4);  
  • 6 jaar voor het gevorderd niveau (5); 
  • 9 jaar voor het expert niveau (6).  

Taalbeoordelingscentra voor luchtverkeersleiders

Organisaties die de taalvaardigheid van luchtverkeersleiders met een Belgische vergunning willen beoordelen, kunnen per mail contact opnemen met de BSA-ANS. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart   
Directie Vergunningen 
Dienst Opleidingen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.ato@mobilit.fgov.be