Toelating examinator voor zweefvliegtuigen

Changed
22/08/2022

De examinator voor zweefvliegtuigen is de persoon die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de geschiktheid van een zweefvliegtuigpiloot met het oog op het afleveren, behouden of verlengen van vergunningen, bevoegdverklaringen of machtigingen.

Om examinator te worden, hebt u een machtiging van examinator nodig (FE of Flight Examinator).

Hoe vraagt u uw machtiging van examinator aan? 

Indien u examinator wilt worden, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: bcaa.examiners@mobilit.fgov.be.

Wij zullen u persoonlijk op de hoogte brengen van de stappen die u moet ondernemen. 

Hoe kunt u uw Belgische machtiging van examinator verlengen of hernieuwen?

De machtiging van examinator is vijf jaar geldig. U kunt deze machtiging tijdens de geldigheidsduur verlengen of deze hernieuwing na het verstrijken van de termijn van vijf jaar. 

Om de machtiging te verlengen of te hernieuwen, dient u een e-mail naar het volgende adres te sturen: bcaa.examiners@mobilit.fgov.be.

Wij zullen u dan op de hoogte brengen van de stappen die u moet ondernemen. 

Beperking van de bevoegdheden in geval van belangenconflicten

Over het algemeen moet u als examinator afzien van het uitvoeren van een test wanneer uw objectiviteit in het gedrang kan komen. U mag geen rechtstreeks belang hebben bij het resultaat van de test: dit is het geval bij familiebanden, economische banden of politieke banden met de kandidaat.

Zo mag u bijvoorbeeld geen tests afnemen voor de afgifte van een vergunning, een bevoegdverklaring of een machtiging indien u als instructeur meer dan 50 procent van de vlieginstructie heeft gegeven die is vereist voor het verkrijgen van de vergunning, de bevoegdverklaring of de machtiging waarvoor u de test heeft afgenomen.

Hoe houdt het DG Luchtvaart toezicht op de examinatoren? 

Vóór elke skill test, proficiency check of assessment of competence die in België wordt uitgevoerd, moet u het DG Luchtvaart op de hoogte brengen dat u van plan bent om deze test uit te voeren. Dit geldt voor elke examinator, ongeacht zijn Europese bevoegde autoriteit.

U moet de melding ten minste 24 uur voor de test doen met behulp van het meldingsformulier.

Bijzonderheid voor de Belgische examinatoren die een test afnemen voor een piloot met een niet-Belgische vergunning

U moet de test melden door dit formulier in te vullen.

Informatienota's voor examinatoren

U moet alle informatienota's die aan de examinatoren worden toegezonden aandachtig lezen. Zodra de nota is gepubliceerd, wordt deze geacht van toepassing te zijn.