Tijdelijke opdrachten via Talent Exchange

Talent Exchange is een netwerk voor de tijdelijke uitwisseling van 6 tot 12 maanden van talenten in de Belgische overheidssector, voorbehouden voor de deelnemende organisaties van dit netwerk. 

  • Ben je een medewerker van de FOD Mobiliteit en Vervoer en wil je een nieuwe vaardigheid verwerven of een van je talenten inzetten voor een andere overheidsorganisatie? 
  • Behoor je tot een van de deelnemende organisaties en wil je op tijdelijke basis bij ons komen, bij de FOD Mobiliteit? 

 
Kijk dan op Fedweb 

  • naar de lijst van deelnemende organisaties en hun opdrachten 
  • naar openstaande opdrachten binnen Talent Exchange 

 

Contact: talentexchange@mobilit.fgov.be 

Website : www.talentexchange.be