Themafiches verkeersveiligheid

Een verkeersveilige boodschap verstuurd met de verkeersboete

Snelheid, alcohol, afleiding door gsm-gebruik en het niet dragen van de veiligheidsgordel of het niet veilig vastklikken van kinderen zijn de meest voorkomende oorzaken van ongevallen en verkeersslachtoffers in België. Vanaf 21/05/2019 krijgen bepaalde overtreders hierom een informatieve en sensibiliserende boodschap die hen attent moet maken op de gevaren en gevolgen van hun verkeersonveilig gedrag op de weg. De boodschap wordt gelijktijdig met de verkeersboete verstuurd.

 

Fietsers en automobilisten: samen op weg

Aan het stuur, geen alcohol

Geen gsm achter het stuur

Geen alcohol achter het stuur : alcoholslot

Doe steeds de gordel om

Snelheid