Rijden onder invloed van alcohol

Wegverkeerswet - Rijden onder invloed van alcohol

 

 1. Wat is de algemeen maximaal toegelaten alcoholconcentratie in België?

Deze bedraagt maximaal 0,21 mg/l uitgeademde lucht bij een ademtest, wat gelijk staat aan maximaal 0,5 promille in het bloed gemeten (artikel 34, §1, Wegverkeerswet).

 

 1. Geldt dit ook voor onervaren of jonge bestuurders?

JA, deze alcohollimiet geldt ook voor hen.

 

 1. Geldt dit ook voor vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs en andere professionele bestuurders?

NEEN. De maximaal toegelaten alcoholconcentratie voor hen is maximaal 0,08 mg/l uitgeademde lucht bij een ademtest of 0,2 promille in het bloed gemeten (artikel 34, §3, Wegverkeerswet).  

 

 1. Geldt deze lagere alcohollimiet ook als men een vrachtwagen of autobus bestuurt buiten de professionele werkzaamheden?

JA. Door hun massa en daaraan verbonden verkeersveiligheidsrisico is het besturen van deze categorieën van voertuigen altijd onderworpen aan deze strengere alcohollimiet.
Als een vrachtwagenbestuurder echter met een personenauto rijdt, geldt de gebruikelijke alcohollimiet van 0,5 promille.

 

 1.  Geldt deze lagere alcohollimiet ook als men een taxi bestuurt buiten de professionele werkzaamheden?

NEEN. Taxichauffeurs zijn enkel onderworpen aan de strengere alcohollimiet wanneer zij beroepsmatig personen vervoeren.

 

 1.  Hoeveel uren rijverbod worden aan een professionele bestuurder opgelegd bij een alcoholconcentratie tussen 0,2 en 0,5 promille (= 0,09 en 0,22 mg/l UAL)?

Twee uren (artikel 60, §1/1, Wegverkeerswet). De politie kan vragen om het rijbewijs af te geven voor de duur van het rijverbod (artikel 61 Wegverkeerswet). Weliswaar is het afnemen van een nieuwe ademtest om zijn voertuig opnieuw te mogen besturen na twee uren overbodig aangezien het alcoholgehalte op dat moment zal gedaald zijn tot minder dan 0,2 promille.

 

 1. Welk type toestellen mag de politie gebruiken om rijden onder invloed van alcohol op te sporen?

De politie mag vier soorten toestellen gebruiken:

 1. Via de samplingtoestellen kan de politie op snelle wijze nagaan of de bestuurder mogelijk onder invloed is van alcohol. Als het toestel alcohol detecteert, zal worden overgegaan tot de eigenlijke ademtest en/of ademanalyse;
 2. Via de bestaande, gehomologeerde ademtesttoestellen kan de politie het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde lucht nagaan. Deze test kan eventueel voorafgegaan worden door een samplingtest. Na een positieve ademtest volgt steeds een ademanalyse;
 3. Via de bestaande, gehomologeerde ademanalysetoestellen kan de politie de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meten. De ademanalyse kan voorafgegaan worden door een samplingtest en/of een ademtest, maar de politie kan ook direct overgaan tot een ademanalyse;
 4. De politie gebruikt soms ook de gecombineerde, gehomologeerde ademtest-analysetoestellen die zowel een ademtest als (na een positieve ademtest) een ademanalyse kunnen afnemen. Hieraan voorafgaand kan de politie eventueel nog een samplingtest afnemen.

 

 1. Kan men voor rijden onder invloed van alcohol een onmiddellijke inning krijgen? 

JA. Voor meer informatie: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/wetgeving_en_reglementering/onmiddellijke_inningen

 

9. Kan ik meer informatie over een alcoholslot krijgen?

 Uiteraard. Voor meer informatie: https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/alcoholslot

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.