Recidive

 

Hou je aan de wegcode en vermijd een rode kaart!

 

Streven naar een grotere verkeersveiligheid en minder verkeersslachtoffers blijft één van de belangrijkste doelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Daarom ging op 1 januari 2015 een nieuwe maatregel van kracht die recidivisten strenger aanpakt. 

 

Wat is recidive?

Recidive is het begaan van een nieuwe overtreding binnen drie jaar na al veroordeeld geweest te zijn door een politierechter.

 

De overtredingen die voor deze regel van toepassing zijn, zijn de volgende:

  • Rijden onder invloed van alcohol en drugs
  • Rijden zonder geldig rijbewijs
  • Vluchtmisdrijf
  • Overdreven en onaangepaste snelheid
  • Gebruik van een radarverklikker
  • Overtredingen van 4e graad (vb. omkeren op de snelweg, aansporen tot overdreven snelheid)
  • Rijden zonder verzekering

 

Wat zijn de straffen voor recidive? 

Een bestuurder die al veroordeeld is voor bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol, krijgt bij volgende overtredingen deze sancties opgelegd door een politierechter:

 

 

Met deze maatregelen worden chauffeurs geviseerd die zich ondanks een eerste veroordeling toch opnieuw laten verleiden één van de zwaarste overtredingen te begaan. 

 

Wat zijn de veranderingen als gevolg van de wet van 09/03/2014?

Voorheen werden de recidiveregels enkel toegepast op bestuurders die binnen een termijn van drie jaar een nieuwe overtreding begingen na reeds door de politierechtbank voor een gelijkaardige overtreding te zijn veroordeeld, bijvoorbeeld 2 keer veroordeeld worden voor rijden onder invloed van alcohol. Sinds 1 januari 2015 breidt de wet het toepassingsgebied van de recidive uit zodat een combinatie van de zwaarste verkeersovertredingen, binnen de 3 jaar, kan bestraft worden. Een bestuurder die veroordeeld werd voor rijden zonder geldig rijbewijs en vervolgens veroordeeld wordt voor het gebruik van een radardetector, valt onder de nieuwe recidiveregels.

 

 FAQ Recidive (PDF, 315.48 KB)

 FAQ Rückfall (PDF, 321.74 KB)

 

De informatie op deze site is zuiver informatief, zij creëert geen enkel recht.