Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie (richtlijn 2015/413/EU)

Wat verandert er vanaf 7 november 2013?

Dankzij richtlijn 2015/413/EU ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen, zal elke lidstaat van de Europese Unie vanaf 7 november 2013 makkelijker burgers van een andere lidstaat die een verkeersovertreding begaan op haar grondgebied kunnen vervolgen.

Zijn alle Europese landen betrokken?

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn betrokken door de richtlijn. 

Wat verandert richtlijn 2015/413/EU concreet vanaf 7 november 2013?

De grensoverschrijdende vervolging van verkeersovertreders bestond al in Europa dankzij verschillende internationale verdragen die de politionele en gerechtelijke samenwerking regelen.

Richtlijn 2015/413/EU brengt ons twee grote nieuwigheden:

  • de geautomatiseerde identificatie van voertuigeigenaars dankzij de technologie van Eucaris, dat de verschillende inschrijvingsregisters met elkaar verbindt;
  • de “informatiebrief” in de taal van de houder van de nummerplaat.

Naast de richtlijn werden ook bilaterale verdragen met Frankrijk en Nederland afgesloten, die ook voorzien in een geautomatiseerde uitwisseling van identificatiegegevens.

Wat zijn de betrokken overtredingen?

Richtlijn 2015/413/EU vermeldt acht overtredingen:

  • snelheidsovertredingen;
  • rijden door een rood licht (of een vast oranje licht);
  • rijden onder invloed van alcohol;
  • rijden onder invloed van drugs;
  • geen gordel dragen of geen kinderzitje gebruiken;
  • geen helm dragen;
  • gebruik van een GSM aan het stuur (niet handenvrij);
  • rijden op een verboden rijstrook (bvb. pechstrook, busstrook, enz.)

Hoe ga ik verwittigd worden van de vaststelling van een overtreding die ik in het buitenland heb begaan?

De richtlijn schrijft voor dat een informatiebrief wordt verzonden aan de overtreder, overeenkomstig het nationaal recht van de lidstaat die de vervolging inzet.

Opmerking: de informatiebrief draagt niet noodzakelijk deze naam. Zo zal Frankrijk “avis de contravention" verzenden, die ook geldig zijn.

In welke taal wordt de informatiebrief opgesteld?

Volgens de richtlijn moet de informatiebrief worden opgesteld in de taal van de inschrijvingsdocumenten of anders in een officiële taal van de lidstaat.

Afhankelijk van de taal waarin u uw voertuig hebt ingeschreven, zal u de informatiebrief dus ontvangen in het Nederlands, het Frans of het Duits.

Hoe moet ik betalen voor de overtreding?

De informatiebrief zal aangeven hoe de betaling moet gebeuren. De mogelijke betaalmiddelen (overschrijving, kredietkaart, andere) zullen afhangen van de lidstaat waar de overtreding werd vastgesteld.

Hoe kennen andere lidstaten mijn identiteit?

Voor elke van de acht in de richtlijn vermelde overtredingen zal elke lidstaat op geautomatiseerde wijze het bestand van de Belgische inschrijvingen raadplegen (DIV) op basis van uw nummerplaat.

Wat moet ik doen als ik niet de bestuurder van het voertuig was op het moment van de feiten?

De procedure kan anders zijn voor elke lidstaat. In principe wordt bij de informatiebrief een antwoordformulier gevoegd dat u kan terugsturen met vermelding van de naam van de bestuurder op het moment van de feiten.

Hoe kan ik de overtreding betwisten?

De procedure kan anders zijn voor elke lidstaat. In principe wordt bij de informatiebrief een antwoordformulier gevoegd dat u kan terugsturen met vermelding van de redenen waarom u de overtreding betwist.


Zie ook: www.verkeersboeten.be