FAQ elektrische fietsen

 

1. Wat is het verschil tussen een rijwiel (of fiets) met elektrische hulpmotor, een gemotoriseerd rijwiel (of fiets) en een speed pedelec?

 

* Naast trapondersteuning is het mogelijk dat de motor ook aandrijfkracht levert zonder dat de bestuurder moet pedaleren;

** Fietshelm goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn;

*** De wegbeheerders kunnen door middel van signalisatie deze categorie voertuigen toelaten in tegenrichting in éénrichtingsstraten en op voorbehouden wegen (fietssnelwegen) alsook verplichten of verbieden op het fietspad te rijden.

****  Verzekering: Zie FOD Economie

2. Hoe oud moet men zijn om een gemotoriseerd rijwiel te besturen? Is een rijbewijs vereist?

 • 16 jaar voor een gemotoriseerd rijwiel (geen rijbewijs vereist)
 • 16 jaar voor een speed pedelec + een rijbewijs AM (bromfiets 45 km/u)

 

3. Wat verstaat men onder « trapondersteuning »?

 • Dit betekent dat de motor aandrijfkracht geeft wanneer de bestuurder trapt.

 

4. Mijn gemotoriseerde rijwiel of mijn speed pedelec is uitgerust met een elektrische motor die trapondersteuning biedt, maar die ook werkt zonder gebruik te maken van de pedalen.

 • In dit geval is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht. De gedragsregels blijven onveranderd (wegcode, uitrusting, passagiers, rijbewijs, …).
 • Indien het rijwiel is uitgerust met een motor die enkel bij gebruik van de pedalen werkt, is de voornoemde verzekering niet verplicht, maar een familiale verzekering wordt sterk aanbevolen.

 

5. Certificaat van overeenstemming

 • Het certificaat van overeenstemming (COC) is verplicht voor een gemotoriseerd rijwiel en voor een speed pedelec. Het COC waarborgt dat het voertuig met de Europese technische voorschriften overeenstemt. Dit certificaat bewijst de conformiteit en het type van het voertuig. Er wordt aangeraden dit document op een veilige plaats te bewaren. De bestuurder moet het document wel niet op zak hebben tijdens zijn verplaatsingen met zijn rijwiel.
 • Wanneer u een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec koopt, vergeet niet het certificaat te eisen.
 • De overige documenten (rijbewijs, verzekeringsbewijs en kentekenbewijs, wanneer zij verplicht zijn) moeten daarentegen steeds in u bezit zijn wanneer u rondrijdt met uw gemotoriseerd rijwiel of speed pedelec.

 

6. Helm

 • Een bromfietshelm of een fietshelm is verplicht voor de bestuurder en de passagier van een speed pedelec.
 • De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de helm aangegeven (CE-markering).

 

7. Plaats van het rijwiel met elektrische hulpmotor en van het gemotoriseerde rijwiel op de openbare weg

 • De regels voor fietsers zijn van toepassing.

 

8. Plaats van een speed pedelec op de openbare weg

 • De bestuurder van een speed pedelec moet in ‘t algemeen dezelfde regels als de bestuurder van een bromfiets klasse B in acht nemen.
 • Een specifiek verkeersbord met het symbool van een bromfiets en de letter P (speed pedelec) is van toepassing op bestuurders van speed pedelecs.
 • Voorbeelden: verplicht of verboden gebruik van het fietspad, toelating om in tegenrichting in een eenrichtingsstraat te rijden, toelating om voorbehouden wegen te gebruiken.

 

9. Mijn voertuig heeft een vermogen van 500 W en kan maximaal 45 km/u bereiken. Is het een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec? 

 

 

Rijwiel

Gemotoriseerd rijwiel

Bromfiets klasse speed pedelec

Vermogen

≤ 250W

≤ 1000W

≤ 4000W

Snelheidsbeperking naar bouw

≤ 25 km/u

≤ 25 km/u

≤ 45 km/u

 

Om de categorie van het voertuig te bepalen, worden 2 criteria (snelheid en vermogen) in acht genomen. Hier gaat het om een speed pedelec want het voertuig kan sneller dan 25 km/u rijden alhoewel zijn vermogen 1000W niet overschrijdt.

 

10. Wat is het verschil tussen een rijwiel met elektrische hulpmotor en een gemotoriseerd rijwiel?

 • Het rijwiel met elektrische hulpmotor (≤ 250W en ≤ 25 km/u) beschikt enkel over een trapondersteuning en heeft geen COC (certificaat van overeenstemming).
 • Het gemotoriseerde rijwiel (≤ 1000W en ≤ 25 km/u) beschikt altijd over een trapondersteuning maar kan ook (maar niet altijd) worden uitgerust met een motor die autonoom zonder gebruik van de pedalen kan werken. Het gemotoriseerde rijwiel moet over een COC beschikken.

Maar  opgelet:  Indien een voertuig met de uiterlijke kenmerken van een gemotoriseerd rijwiel werd gehomologeerd onder de vroegere richtlijn 2002/24/EG werd deze toen nog niet beschouwd als een gemotoriseerd rijwiel maar als een bromfiets en was aldus de inschrijving verplicht onder de nationale aard “bromfiets klasse A”. Die inschrijving blijft nog steeds verplicht maar mag vanaf 1 oktober 2016 gebeuren als “Speed Pedelec” in plaats van bromfiets klasse A, ook al wordt de trapondersteuning onderbroken bij een snelheid van 25 km/u.

 

11. Kinderbeveiligingssysteem

 • Het is verboden, kinderen jonger dan 3 jaar te vervoeren op een bromfiets klasse A of op een speed pedelec. Om kinderen tussen 3 en 8 jaar te vervoeren, is het wel verplicht een geschikt beveiligingssysteem te installeren. Om kinderen te vervoeren op een fiets, moeten de voeten op steunen geplaatst worden.

 

12. Personen in aanhangswagen

 • Het is verboden personen te vervoeren op een bromfiets klasse A of op een speed pedelec. Op een fiets of en gemotoriseerd rijwiel is het wel toegelaten.

 

13. Hoeveel wielen kan een rijwiel met elektrische hulpmotor, een gemotoriseerd rijwiel of een speed pedelec hebben?

 • Rijwielen met elektrische hulpmotor en gemotoriseerde rijwielen kunnen 2 of meer wielen hebben. Speed pedelecs mogen slechts 2 wielen hebben.