FAQ Alcohol

Wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2014).

 

1. Wat is de maximaal toegelaten alcoholconcentratie voor vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs en andere professionele bestuurders?

Vanaf 1 januari 2015 is dit 0,2 promille (dit is de waarde in het bloed gemeten. Bij een ademtest staat dit gelijk aan 0,09 mg/l uitgeademde lucht).

 

2. Geldt deze lagere alcohollimiet ook als ik een vrachtwagen of autobus bestuur buiten mijn professionele werkzaamheden?

JA. Door hun massa en daaraan verbonden verkeersveiligheidsrisico is het besturen van deze categorieën van voertuigen altijd onderworpen aan deze strengere alcohollimiet.
Als ik als vrachtwagenbestuurder echter met een personenauto rijdt, geldt de gebruikelijke alcohollimiet van 0,5 promille.

 

3. Geldt deze lagere alcohollimiet ook als ik een taxi bestuur buiten mijn professionele werkzaamheden?

NEEN. Taxichauffeurs zijn enkel onderworpen aan de strengere alcohollimiet wanneer zij beroepsmatig personen vervoeren.

 

4. Hoeveel uren rijverbod worden mij als professionele bestuurder opgelegd bij een alcoholconcentratie tussen 0,2 en 0,5 promille (= 0,09 en 0,22 mg/l UAL)?

Twee uren. De politie kan vragen om het rijbewijs af te geven voor de duur van het rijverbod. Weliswaar is het afnemen van een nieuwe ademtest om zijn voertuig opnieuw te mogen besturen na twee uren overbodig aangezien het alcoholgehalte op dat moment zal gedaald zijn tot minder dan 0,2 promille.

 

5. Welk type toestellen mag de politie gebruiken om rijden onder invloed van alcohol op te sporen?

De politie mag vier soorten toestellen gebruiken:

  • Via de nieuwe samplingtoestellen kan de politie op snelle wijze nagaan of de bestuurder mogelijk onder invloed is van alcohol. Als het toestel alcohol detecteert, zal worden overgegaan tot de eigenlijke ademtest en/of ademanalyse;
  • Via de bestaande, gehomologeerde ademtesttoestellen kan de politie het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde lucht nagaan. Deze test kan eventueel voorafgegaan worden door een samplingtest. Na een positieve ademtest volgt steeds een ademanalyse;
  • Via de bestaande, gehomologeerde ademanalysetoestellen kan de politie de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meten. De ademanalyse kan voorafgegaan worden door een samplingtest en/of een ademtest, maar de politie kan ook direct overgaan tot een ademanalyse;
  • De politie gebruikt soms ook de gecombineerde, gehomologeerde ademtest-analysetoestellen die zowel een ademtest als (na een positieve ademtest) een ademanalyse kunnen afnemen. Hieraan voorafgaand kan de politie eventueel nog een samplingtest afnemen.

 

6. Kunnen niet-verzekerde en niet-gekeurde voertuigen worden opgespoord met behulp van Automatic Number Plate Registration (ANPR-camera’s)?

JA. De politie kan speciale camera’s inzetten die via een link met allerlei databanken niet-gekeurde en niet-verzekerde voertuigen kunnen opsporen.

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.