(Semi-)autonome voertuigen

Geautomatiseerde voertuigen kunnen leiden tot een voorbeeldig rijgedrag en op die manier de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren, maar ook zorgen voor een vermindering van de uitstoot en de verkeerscongestie. Het is aan de industrie om te verzekeren dat innovatieve technologieën voor geautomatiseerde voertuigen grondig worden ontwikkeld en getest voordat ze in de handel worden gebracht. Deze ontwikkeling kan voor een groot deel worden gerealiseerd in testlaboratoria of op speciale testbanen en proefgronden. Om zich te verzekeren van een veilig gedrag in diverse situaties die zich kunnen voordoen, is het ook nodig dergelijke technologieën te onderwerpen aan gecontroleerde tests in een reële omgeving.

 

Op 15 september 2016 heeft federaal Minister van Mobiliteit, de heer F. Bellot, een stimulerend kader voorgesteld voor proefprojecten met geautomatiseerde voertuigen. Een gedragscode biedt richtsnoeren voor de organisaties die testen willen uitvoeren met technologieën voor rijhulpsystemen en geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg of op andere openbare plaatsen in België. Deze gedragscode is bestemd voor de volgende toepassingen:

 

  • Het testen van rijhulpsystemen en gedeeltelijk of zelfs volledig geautomatiseerde voertuigtechnologieën op de openbare weg of op andere openbare plaatsen in België.
  • Het testen van een breed scala aan voertuigen, van kleinere geautomatiseerde pods en shuttles tot de traditionelere wegvoertuigen zoals auto's, bestelwagens, bussen of vrachtwagens.

 

Om tests op de openbare weg of op andere openbare plaatsen te kunnen uitvoeren, moet een aanvraagformulier worden ingevuld. Dit zal als basis dienen voor de beoordeling door onze diensten, om goedkeuring te verlenen als prototypes van voertuigen.

Daarnaast is een gewestelijke toelating nodig omwille van het gebruik van de infrastructuur.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Technische Cel

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail : vehicle@mobilit.fgov.be