Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA)

Op 25 februari 2015 heeft toenmalig Minister mevrouw J. Galant in de Kamer haar plan voorgesteld voor de verdere ontwikkeling van de Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA).  Hier (PDF, 157.18 KB) vindt u de tekst van het plan.
 
De FOD Mobiliteit en Vervoer staat in voor de uitvoering van dit plan op basis van de achttien acties die erin geïdentificeerd werden. Wij hebben een werkgroep opgericht met de voornaamste stakeholders. Deze behandelt de acties systematisch, zo nodig in technische werkgroepen waarbij andere partners kunnen worden betrokken.
 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer 
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel