Intelligente vervoerssystemen (ITS)

Een belangrijke impuls voor het vervoers- en mobiliteitsbeleid doet zich voor dankzij de ontwikkeling van Intelligente Transportsystemen (ITS). Een Europese Richtlijn heeft dat perspectief duidelijk omschreven en er een aantal prioritaire thema’s aan gekoppeld (Richtlijn 2010/40/EU). 

 

Voor de federale bevoegdheden op het vlak van wegvervoer zijn twee soorten acties van belang.
Enerzijds kijken we vooruit naar de evolutie waarin het voertuig de bestuurder bij steeds meer taken begeleidt. Misschien vullen op termijn onze wegen zich wel met zelfrijdende voertuigen, zonder bestuurder. Hoe dan ook, al die systemen zullen eerst nog flink getest moeten worden. Organisaties die dergelijke testen in een veilig kader willen organiseren, kunnen bij ons terecht om een goedkeuring aan te vragen. Meer hierover vindt u onder ‘(semi-)autonome voertuigen'.
Anderzijds zetten we in op specifieke ITS-oplossingen waarvan de technologische ontwikkeling vergevorderd is of zelfs al gecommercialiseerd wordt. In het bijzonder werken we rond systemen voor Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA).