Erkenning als installateur van lpg

“Lpg” is vloeibaar gemaakte petroleumgassen, in hoofdzaak samengesteld uit propaan en butaan, bestemd voor de aandrijving van auto's.

Een “lpg-installateur” is de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid lpg-installaties worden ingebouwd en die in het bezit is van een ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Lpg kan enkel worden geïnstalleerd door bedrijven of instanties die door de lidstaten werden erkend.

Elke aanvraag of wijziging als installateur van lpg moet naar de directie Certificatie en Inspectie van de FOD Mobiliteit en Vervoer opgestuurd worden.

Contact

Reglementaire aspecten
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Mail: voertuig.regl.vehicule@mobilit.fgov.be

Erkenning van de werkplaatsen
FOD Mobiliteit en Vervoer
Directie Certificatie en Inspectie
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 41 02 of +32 (0)2 277 41 03
Fax: +32 (0)2 277 40 86
Mail: techdriving@mobilit.fgov.be