ATP

Procedure voor een ATP-certificaat aanvraag in te voeren vanaf 30 oktober 2016

 

A. Als het om een eerste aanvraag of een periodieke keuring gaat

Deze aanvraag moet tezelfdertijd worden ingediend bij:

  1. de FOD Mobiliteit en Vervoer die belast is met de afgifte van het ATP-certificaat (formulier hieronder);
  2. de door de minister van Mobiliteit aangewezen instantie (momenteel het BIVV, zie hiervoor de lijst hieronder) om de keuringsverslagen af te geven. Het formulier van het BIVV is beschikbaar via de onderstaande link: http://www.bivv.be/nl/adviesbureau/b2b/laboratoria/labo-atp/

 

B. Als het om de aanvraag van een duplicaat of een aanvraag tot wijziging gaat

Deze aanvraag moet enkel bij de FOD Mobiliteit en Vervoer worden ingediend.

 

Voor de afgifte of wijziging van het ATP-certificaat (of van een duplicaat) moet u een bijdrage van 25 euro betalen. Deze bijdrage - die losstaat van de kosten voor de keuringsverslagen van de aangewezen instantie (momenteel het BIVV) die haar eigen tarief heeft - moet betaald worden conform de instructies die op de betaaluitnodiging staan.