De tachograaf

Handmatige registratie van grensovergangen

De slimme tachograaf versie 2 zal voorzien in de automatische registratie van de grensovergangen. Deze nieuwe versie 2 wordt echter pas verplicht vanaf 21 augustus 2023 voor nieuw ingeschreven voertuigen.

Tot zolang men nog niet beschikt over deze nieuwe versie, heeft de nieuwe Europese reglementering bepaald in artikel 34, lid 6, punt f), en artikel 34, lid 7, van Verordening (EU) nr. 165/2014 dat bestuurders het symbool van het land dat zij binnenrijden nadat zij een grens van een lidstaat hebben overschreden, handmatig moeten registreren.

  • Deze verplichting geldt vanaf 2 februari 2022 voor voertuigen met een digitale tachograaf of slimme tachograaf versie 1.
  • De verplichting geldt reeds sinds 20 augustus 2020 voor voertuigen met een analoge tachograaf.

In dergelijk geval, moet de bestuurder dan stoppen op de dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats aan of voorbij de grens.

Als de overschrijding van de grens van een lidstaat plaatsvindt op een veerboot of een trein, vermeldt de bestuurder het landsymbool aan de haven of het station van aankomst.

 

Slimme tachograaf vanaf 15 juni 2019

Vanaf 15 juni 2019 moeten nieuw ingeschreven voertuigen die onderhevig zijn aan Verordening 165/2014 worden uitgerust met de nieuwste versie van de digitale tachograaf. De “slimme tachograaf” moet een betere controle en handhaving van de rij- en rusttijden verzekeren teneinde de eerlijke mededinging, de sociale bescherming van de bestuurder en de verkeersveiligheid te bevorderen. Het nieuwe model is beter beveiligd, kan verbinding maken met Intelligent Transport Systems en laat geo- lokalisatie van het voertuig toe. Zo worden de start- en stopplaats van een traject automatisch geregistreerd. In de toekomst zal een software- update ook toelaten dat bepaalde gegevens vanop afstand gecontroleerd kunnen worden door de autoriteiten via een draadloos signaal.
 

De huidige bestuurders- en bedrijfskaarten zijn compatibel met de nieuwe tachograaf. Deze mogen dan ook verder gebruikt worden tot hun vervaldatum. Om gebruik te kunnen maken van de laatste nieuwe functies, zoals de automatische registratie van de posities, is wel een kaart van de nieuwste generatie nodig. De kaarten van de nieuwe generatie zullen ook compatibel zijn met de huidige digitale tachografen.

“Afbeelding met dank aan het Joint Research Centre van de Europese Commissie

 

Doelstellingen

  • De verkeersveiligheid versterken;
  • De werkvoorwaarden van de bestuurders verbeteren;
  • De eerlijke concurrentie bevorderen;
  • Het beheer van de ondernemingen vergemakkelijken.

Een goed beveiligd systeem

Het systeem bestaat uit de digitale tachograaf zelf die verbonden is met een bewegingsopnemer. Hij bestaat verder uit een geheugen, een leesvenster, een verbinding voor gegevensoverbrenging, twee kaartlezers en een printer. Het geheugen van het apparaat kan gegevens met betrekking tot het voertuig en zijn bestuurders van minstens 365 kalenderdagen opslaan. Drie geheime sleutels verzekeren de beveiliging van de registratie en de bewaring van de gegevens.

Op welke voertuigen?

De digitale tachograaf dient geïnstalleerd te worden op alle voertuigen waarvan de maximaal toegestane massa 3,5 T overschrijdt (behalve de voertuigen bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016), die voor de eerste keer in het verkeer worden gebracht vanaf 5 augustus 2005 en die door de bestuurders zowel voor vervoer voor eigen rekening als voor vervoer voor rekening van derden gebruikt worden.

De kaarten

  • De bestuurderskaart vervangt het huidige registratieblad (schijf) en slaat de gegevens van de prestaties (rijden, rusten, …) van de bestuurder van de laatste 28 dagen op.
  • De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en de bestuurders van het bedrijf die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen.
  • De werkplaatskaart laat het initialiseren, ijken en calibreren van het apparaat toe, net als een aantal andere technische interventies.
  • De controlekaart geeft de bevoegde agenten toegang tot de gegevens die in het geheugen van het apparaat en in de bestuurderskaart opgeslagen zijn, en/of laat toe ze te downloaden.

Overbrenging van de gegevens

De gegevens die in het geheugen van het apparaat, op de bestuurderskaarten en op de werkplaatskaarten opgeslagen zijn, moeten regelmatig door de ondernemingen naar externe opslagmedia overgebracht worden. Zo vormen ze gegevensbestand te vormen gecontroleerd kan worden. Deze gegevensbank is eveneens een belangrijk hulpmiddel voor een efficiënt bedrijfsbeheer.

Interoperabiliteit

Een volledige interoperabiliteit is verzekerd: alle kaarten kunnen in alle apparaten gebruikt worden, wat ook het merk ervan is. Alle apparaten zullen alle kaarten aanvaarden.

In welke landen?

Sinds 5 augustus 2005 is de digitale tachograaf verplicht in alle lidstaten van de Europese Unie, evenals in Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Contact

Reglementaire aspecten

FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst reglementering wegvervoer
Bart Musch
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel. +32 (0)2 277 36 91
Mail: bart.musch@mobilit.fgov.be

FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst reglementering wegvervoer
Dominique Steyvers
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel. +32 (0)2 277 36 87
Mail: dominique.steyvers@mobilit.fgov.be
 

Erkenning van de werkplaatsen

FOD Mobiliteit en Vervoer
Certificatie en Inspectie
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 41 02
Mail: techdriving@mobilit.fgov.be

Voor de afgifte van de kaarten

Dienst Digitach
vzw ITLB
Archimedesstraat 5
1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 282 09 60
Fax: +32 (0)2 282 09 69
Mail: digitach@itlb.be