Toegang tot het beroep

In de huidige context dienen we onze manier van werken aan te passen en vragen u daarom de aanvragen voor vergunningen door te sturen per mail (reizigers.weg@mobilit.fgov.be) en ons de originele stukken per post op te sturen.
De vergunningen zullen pas afgeleverd worden na ontvangst van de originele documenten.
Gelieve er rekening mee te houden dat de afgifte van de vervoersvergunningen meer tijd in beslag zal nemen.

Bedankt voor uw begrip.

 

De toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer wordt geregeld bij verordening (EG) nr. 1071/2009.

Algemeen

Om tot het beroep van wegvervoerder van personen voor rekening van derden toegang te hebben dient de kandidaat-vervoerder aan 4 wezenlijke voorwaarden te voldoen:

 • Een daadwerkelijke vestiging in België hebben;
 • Voldoen aan de voorwaarde inzake vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid:
  • ofwel een getuigschrift van vakbekwaamheid uitsluitend geldig voor het nationaal vervoer.  Dit soort getuigschrift wordt sinds 1991 niet meer afgegeven.
  • ofwel een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor het nationaal en internationaal vervoer.  Dit getuigschrift wordt afgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor een examen georganiseerd door de examencommissie. Alle bijkomende inlichtingen en documentatie over het examen (en de facultatieve voorbereidingscursussen) worden verstrekt door het Instituut wegTransport & Logistiek België (ITLB).
 • Voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid: de natuurlijke personen, belast met de leiding van de vervoerwerkzaamheden, mogen geen ernstige en/of herhaalde veroordelingen hebben opgelopen.
 • Voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht:
  • als de onderneming een natuurlijke persoon is: de vervoeronderneming moet aantonen dat zij een borgtocht heeft gesteld van 9 000 EUR voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar communautaire vervoervergunning) en 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar communautaire vervoervergunning). De kopieën van de communautaire vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. De borgtocht moet gesteld worden door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming.
  • als de onderneming geen natuurlijke persoon is: de onderneming moet aantonen te beschikken over een kapitaal en reserves waarvan de waarde gelijk is aan 9 000 EUR voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar communautaire vervoervergunning), en 5 000 EUR voor elk bijkomend voertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar communautaire vervoervergunning). De kopieën van de communautaire vervoervergunning zijn slechts vereist voor de motorvoertuigen. Dit bewijs moet worden gesteld ofwel door een attest van kapitaal en reserves, opgesteld door een bedrijfsrevisor, ofwel door de meest recente jaarrekeningen, neergelegd volgens de wettelijke bepalingen ter zake.

Formulieren

 Download (DOC, 243 KB) Aanvraag vergunning natuurlijke persoon
 Download (DOC, 150.5 KB) Vervanging vergunning natuurlijke persoon
 Download (DOC, 190 KB) Vervanging vervoersmanager natuurlijke persoon
 Download (DOC, 285 KB) Aanvraag vergunning rechtspersoon
 Download (DOC, 153.5 KB) Vervanging vergunning rechtspersoon
 Download (DOC, 195 KB) Vervanging vervoersmanager rechtspersoon
 Download (DOC, 33.5 KB) Aanvraag vergunning voor een geregeld vervoer (EEG)
 Download (PDF, 59.48 KB) Aanvraag vergunning voor een geregeld vervoer (buiten Europa)
 Download (PDF, 183.46 KB) Aanvraag vergunning voor een geregeld vervoer (Marokko)