Opzoeken van vergunde ondernemingen

Doelstelling

Dit overzicht geeft de actuele toestand weer van de vervoerondernemingen gevestigd in België die gemachtigd zijn om met autocars internationaal en nationaal ongeregeld vervoer en internationaal geregeld vervoer te verrichten.

Dit overzicht wordt in real time bijgewerkt.

Naar de toepassing

Het overzicht is in het bijzonder bestemd voor:

  • de reizigers, klanten van de bovenvermelde vervoerondernemingen, die zich er op deze wijze van kunnen vergewissen dat de gekozen vervoerder voldoet aan de voorwaarden van de toegang tot het beroep;
  • de opdrachtgevers die op deze wijze de lijst van vergunde vervoerondernemingen kunnen raadplegen;
  • de ambtenaren belast met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de regelgeving inzake vervoer van personen over de weg.