Nationaal vervoer

Reisblad

Hetzij het model EU, afgeleverd door de Federatie van Belgische Autobus- en Autocarondernemers (FBAA), hetzij een document dat minstens volgende aanduidingen over het betrokken vervoer omvat:


• datum
• inschrijvingsnummer van het voertuig
• identificatie en handtekening van de vervoerder
• identificatie van de bestuurder(s)
• identificatie van de opdrachtgever
• vergunningsnummer
• plaats(en) en u(u)r(en) van vertrek van het vervoer
• plaats(en) van bestemming, voornaamste reisweg, aantal vervoerde personen
• het aantal kilometers van het vervoer

 

Dit document mag gebruikt worden voor meerdere vervoerdiensten die op dezelfde dag worden uitgevoerd. Het origineel van het reisblad of het vervangingsdocument voorzien hierboven, moet zich gedurende de gehele duur van het betrokken vervoer aan boord van het voertuig bevinden. Het moet op verzoek ter inzage worden gegeven van de ambtenaren die met de controle belast zijn.

 

De reisbladenboekjes en de gebruikte reisbladen, of de vervangingsdocumenten voorzien hierboven, moeten op de bedrijfszetel van de vervoerder bewaard worden gedurende drie jaar na datum van het laatst ingeschreven vervoer. Ze moeten op elk verzoek van de ambtenaren die met de controle belast zijn, ter inzage worden gegeven.


 

Internationaal geregeld vervoer

Geregeld vervoer binnen de Europese Unie


De vervoervergunning wordt opgesteld op naam van de vervoerder. De vervoerder die de vergunning heeft verkregen kan wel, met instemming van de afleverende overheid, het vervoer laten uitvoeren door een onderaannemer. In dat geval wordt de naam van deze laatste als onderaannemer op de vergunning vermeld.Ingeval van een vereniging van meerdere ondernemingen voor de exploitatie van één geregelde dienst, wordt de vergunning opgesteld op naam van alle betrokken ondernemingen.

 

Geregeld vervoer buiten de Europese Unie


De door België (Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer) afgeleverde vergunning is alleen geldig op het Belgisch grondgebied.

 

Internationaal bijzonder geregeld vervoer

  • Vergunning voor internationaal bijzonder geregeld vervoer, afgeleverd door het land van het begin of van het land van het einde van de dienst;
  • Afschrift van het contract tussen de vervoerder en de opdrachtgever.


 

Ongeregeld vervoer

  • Reisblad voor de ritten binnen de E.U., afgeleverd door de FBAA;
  • Reisblad INTERBUS of ASOR voor de ritten buiten de E.U., afgeleverd door de FBAA;

 

Pendelvervoer (vervoer buiten de Europese Unie)

Pendelvergunning, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

 

Opgelet: pendelvervoer is het vervoeren voor verscheidene heen- en terugreizen van vooraf samengestelde groepen reizigers van dezelfde plaats van vertrek naar dezelfde plaats van bestemming. Iedere groep, bestaande uit reizigers die gezamenlijk de heenreis hebben gemaakt, wordt in zijn geheel bij een latere reis naar de plaats van vertrek teruggebracht. De eerste terugreis en de laatste heenreis in de reeks pendelreizen worden zonder reizigers uitgevoerd.